Palvelut jäsenjärjestöille

kokousvaki

Edunvalvonta- ja vaikutustyö

Lainsäädännön kehitykseen vaikuttaminen ja sen seuraaminen

– Päättäjien tapaamiset ja pyöräilyn rahoitukseen vaikuttaminen

– Pyöräilyn suunnittelukäytäntenteiden parantaminen

– Päättäjien ja vaikuttajien pyöräilytietämyksen lisääminen

– Osallistuminen Suomen pyöräilylähetystön toimintaan

Käytännössä tätä tehdään tapaamalla eri sidosryhmiä, viestinnällä ja tuottamalla tietoa jäsenjärjestöjen käyttöön.

 

Jäsenjärjestöjen auttaminen

Pyöräliiton henkilökunta ja koko liiton verkosto ovat jäsenjärjestöjen käytettävissä. Liitosta saa apua pyöräilyn edistämiseen liittyvissä erityiskysymyksissä ja järjestöhallinon kiemuroissa. Tavoitteena on, että jäsenjärjestöt voivat keskittyä paikalliseen toimintaan mahdollisimman.

 

Hallinto & koulutus

Pyöräliitto kouluttaa jäsenjärjestöjensä aktiiveja jatkuvasti erilaisista ajankohtaisista asioista. Jäsenjärjestöille toimitetaan tietoa uusimmista tutkimustuloksista ja parhaista ideoista ympäri maailmaa.

 

Kansainvälinen edunvalvonta

Pyöräliitto on osa European Cyclists’ Federationia ja toimii suomalaisten pyöräilynedistäjien linkkinä EU-tasolle. Iso osa lainsäädännöstämme päätetään Brysselissä, jossa ECF:n henkilökunta tekee töitä pyöräilyn paremmaksi huomioisemiseksi. Esimerkiksi 30 km/h -kampanjalla korostettiin taajamanopeuksien merkitystä turvallisuudelle.

Velocity -liput

ECF:n jäsenenä Pyöräliitto saa alennuslippuja kansainväliseen Velocity -tapahtumaan. Näitä lippuja välitetään mahdollisuuksien mukaan myös jäsenjärjestöille.