Ajankohtaiset

← Takaisin

Liikenteen päästövähennyksille tukea Pyöräliitolta

Liikenne- ja viestintäministeriön johtama liikenteen ilmastopolitiikan asiantuntijaryhmä julkaisi keskiviikkona toimenpideohjelman liikenteen päästöjen saamiseksi nollaan vuoteen 2045 mennessä. Pyöräliitto pitää ohjelman toimenpiteitä hyvinä ja vaatii poliitikoilta vastuullisuutta ohjelman toteuttamiseksi.

Matti Koistinen

“Toimenpideohjelma osoittaa millaisia toimia tarvitaan ilmastonmuutoksen torjunnassa. Erityisesti liikennesektorilla päästöjen vähennys tulee olemaan haastava tehtävä, sillä sen päästöt eivät ole juurikaan vähentyneet 1990-luvun alusta. Viimeisten vuosikymmenten kehitys osoittaa, etteivät uudet vähemmän polttoainetta kuluttavat autot ole ratkaisu, jos niitä on yhä enemmän, ne ovat isompia ja niillä ajetaan yhä pidempiä matkoja. Kuten raportissa linjataan, niin teknologisen muutoksen ohella on tärkeää vähentää erityisesti kaupunkiseuduilla henkilöautolla ajettuja kilometrejä”, sanoo Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen.

Toimenpideohjelmassa korostetaan yksityisautolle tarjottavien vaihtoehtojen kehittämistä ja niiden saatavuuden parantamista.

“Ihmiset liikkuvat sillä välineellä mikä on nopein ja sujuvin. Tämän taas ratkaisee pitkälti yhteiskunnan investoinnit. 1960-luvulta lähtien Suomessa on liikenneinvestoinneissa painotettu hyvin vahvasti yksityisautoilua. Kun tulevaisuudessa investoidaan yhä enemmän pyöräteihin, jalankulkuun ja joukkoliikenteeseen, niistä tulee yhä houkuttelevampia liikennemuotoja, kun pyörätiet ovat suorempia ja julkisten ajoneuvojen vuorotiheys on parempi”, Koistinen kertoo.

Pyöräliitossa toivotaan, että päättäjät muistavat vastuunsa.

“Vaikka vaalit ovat tulossa, niin toivon, etteivät poliitikot yritä kerätä irtopisteitä vaadittavien muutosten vastustamisella. Näin joulun alla päättäjät voivat pohtia haluavatko jättää lapsilleen ja lapsenlapsilleen perinnöksi valkeat joulut vai ei. Liikennepolitiikan on muututtava kestävämmäksi ja siihen vaaditaan puolueilta vahvaa sitoutumista eikä populismia tarvittavien muutosten vastustamisessa.”

Muutokset mahdollistavat paremman arjen

Liikkumistapojen muutokset tekevät arjesta paremman. Junassa on helppo tehdä töitä tai lukea kirjaa ja pyörän selässä tulee päivän kestävyysliikunta-annos sekä mielialan kohotusta. Nykyisillä sähköavusteisilla tavarapyörillä myös lasten ja ostosten kuljetus käy vaivattomasti.

“Olennaista on löytää sujuvat matkaketjut ja käyttää yksityisautoa, kun muita vaihtoehtoja ei ole”, Koistinen sanoo.

Tampereella asuva ja mm. melontaa erämaissa perheensä kanssa harrastava Koistinen kulki vuonna 2017 yli 43000 km Suomessa eri liikennevälineillä ja laski liikkumisensa aiheuttamiksi päästöiksi 14,3 g CO2/km, joka on noin 10 % keskimääräisen suomalaisen liikennepäästöistä. Kustannuksia matkoista syntyi n. 5000 euroa, eli n. 0,12 €/km.

“Oma esimerkkini osoittaa, että ainakin kaupungissa asuvalle vaihtoehtoja on jo ja ne ovat ajankäytöllisesti ja taloudellisesti järkeviä lapsiperhearjessakin, jossa moni matka suuntautuu maalle. Nyt pidettävä huoli siitä, että vaihtoehtoja on tarjolla riittävästi koko maassa ja että ihmiset ne ottavat omakseen.”

Valtion on investoitava pyöräteihin

Vuoden 2016 Henkilöliikennetutkimuksen mukaan jo 3 kilometrin matkoista yli puolet kuljetaan autolla. Pyöräliitto onkin esittänyt seuraavalle hallitukselle toimenpiteitä pyöräliikenteen suosion kasvattamiseksi.

“Seuraavan hallituksen on tartuttava todella toimeen ja nostettava valtion kävelyn ja pyöräilyn investointituki kunnille 30 miljoonaan euroon nykyisestä 3,5 miljoonasta. Näin saadaan laadukkaita väyliä, jotka houkuttelevat omin voimin liikkumiseen. Myös sähköpyörätuen toteuttaminen tukisi vahvasti muutosta kestävämpiin liikennemuotoihin”, Koistinen korostaa.

Lisätiedot
Matti Koistinen, toiminnanjohtaja, Pyöräliitto ry
P. 044-2795588
matti.koistinen@pyoraliitto.fi

Tule mukaan!

Liittymällä Pyöräliittoon olet mukana edistämässä pyöräilyn erottamista jalankulusta, hyvää reittien talvikunnossapitoa, turvallisia kouluteitä, pyöräilykasvatuksen viemistä osaksi koulupäivää ja pyöräliikenteen huomioimista lainsäädännössä.

Pyöräliitto tavoittelee 25 % nousua pyöräilyn kulkutapaosuudessa vuosien 2015-2020 välillä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme tukeasi.

Liity joukkoon iloiseen!

Back to top