Blogi

← Takaisin

Valtio pyöräilynedistäjäksi: Kaupunkilogistiikka

Tämä on neljäs ja viimeinen osa kirjoitussarjassa, jossa esitellään miten Suomen valtio voisi edistää pyöräilyä. Ensimmäinen osa käsitteli pyöräliikenneinfran rahoitusta, toinen ansiotuloverotusta ja kolmas sähkö- ja kaupunkipyöriä

Ehdotus #9: Kunnille oikeuksia rajoittaa isojen ajoneuvojen käyttöä keskustoissa

Annetaan kunnille oikeus rajoittaa isoja ja korkeita päästöjä tuottavia ajoneuvoja kaupunkien keskustoissa.

Perustelut

Helsingissä keskusta-alueille ei saa tulla yli 12 metrisillä ajoneuvoilla ilman erillistä lupaa. Myös ajoneuvojen päästöille on Helsingissä asetettu rajoituksia. Edellä mainitut rajoitukset ovat tällä hetkellä lainsäädännöllisesti epäselviä.

Suomessa on totuttu toteuttamaan pitkän matkan ja kaupunkien logistiikka samalla kalustolla. Tämän perinteen muututtava, jotta kaupunkiympäristön laatu paranee ja ilmansaasteet keskustoissa vähenevät. Samalla ohjataan kaupunkilogistiikkaa vähäpäästöisemmäksi.

Vaikutukset

Kannustaa keveämpien ajoneuvojen käyttöön keskustoissa ja antaa kunnille mahdollisuuksia kehittää kaupunkilogistiikkaa.

Ehdotus #10: Innovaatiotuet pyörälogistiikan kehittämiseen

Ruotsalaisen Veloven mikrokontilla on tilavuuttaa kuution verran.
Ruotsalaisen Veloven mikrokontin tilavuus on kuution verran.

Tuetaan logistiikka-alan yrityksiä pyörälogistiikan kehittämisessä. Yhä isompi osa kuljetuksista on pieniä verkkokaupasta ostettuja paketteja, jotka pitää saada nopeasti kuluttajalle. Uudenlaiset sähköpyörät, joissa on jopa kuution verran kuljetustilaa ovat hyvä ratkaisu logistiikkaketjun viimeiselle osuudelle.

Perustelut

Innovaatiotuki suunnataan pyörälogistiikkaan kuuluvien järjestelmien, käytäntöjen ja välineiden kehittämiseen. Pyörälogistiikassa on omat haasteensa ja erityisesti logistiikkaketjun toimivuutta joudutaan miettimään uudelleen siirryttäessä keveämpiin ajoneuvoihin. Kansainvälisten kokemusten pohjalta tiedetään, että tehokkaan työyksikön voi muodostaa vaikkapa yksi kuorma-auto keskustan reunamilla ja muutama tavarapolkupyörä. Kuorma-autosta lähetykset siirretään pyöriin, jotka toimittavat lähetykset asiakkaille.

Raskaampi pyörälogistiikka on vielä Suomessa täysin kehittymätöntä ja maailmallakin vasta nousemassa. Alalla on runsaasti potentiaalia. Hyvät toimintamallit ja sovellukset ovat myös loistavia vientituotteita. Pyörälogistiikka on greentechiä parhaimmillaan.

Kuorma-autot ovat myös merkittävä turvallisuusriski jalankulkijoille ja pyöräilijöille taajamissa. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa 19 %:ssa toisena osapuolena on kuorma-auto. Määrä on suuri suhteutettuna niiden liikennemääriin taajamissa.

Vaikutukset

Pyörälogistiikan osuus kasvaa ja logistiikkaketjun päästöjä saadaan vähennettyä, alan yritysten kannattavuutta parannettua ja asiakkaille tuotettua parempia palveluita. Samalla kaupunkiympäristö muuttuu viihtyisämmäksi, terveellisemmäksi ja turvallisemmaksi kuorma-autojen määrän vähentyessä.

Matti Koistinen

Pyöräliiton toiminnanjohtaja, joka polkee lähinnä taitto- ja tavarapyörillä. Liikkuu yli 40000 km vuodessa kaikenlaisilla liikennevälineillä, mutta hävettävän vähän pyörällä.

Tule mukaan!

Liittymällä Pyöräliittoon olet mukana edistämässä pyöräilyn erottamista jalankulusta, hyvää reittien talvikunnossapitoa, turvallisia kouluteitä, pyöräilykasvatuksen viemistä osaksi koulupäivää ja pyöräliikenteen huomioimista lainsäädännössä.

Pyöräliitto tavoittelee 25 % nousua pyöräilyn kulkutapaosuudessa vuosien 2015-2020 välillä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme tukeasi.

Liity joukkoon iloiseen!

Back to top