Blogi

← Takaisin

Pyöräliiton uusi strategia

Pyöräliiton vuoteen 2025 ulottuva strategia on hyväksytty VeloFinlandin yhteydessä pidetyssä liittokokouksessa. Kiitos kaikille strategiatyöhön osallistuneille!

Muutoksen pyörä

Tavoitteemme on, että yhä useampi valitsee pyörän. Siksi edistämme pyöräliikenteelle myönteisiä päätöksiä ja vaikutamme yleiseen mielipiteeseen. Nämä yhdessä muodostavat positiivisen kierteen, jota kutsumme muutoksen pyöräksi.

Tärkein tekijä pyöräliikenteen suosion kasvattamisessa on laadukas infrastruktuuri, jonka aikaansaamiseksi tarvitaan konkreettisia, pyöräliikenteelle myönteisiä päätöksiä.

Päätökset voivat olla suuria tai pieniä. Valtion päätös osoittaa kunnille 15 miljoonaa euroa investointiavustusta tai yksittäisen kauppiaan päätös hankkia laadukas pyöräteline kauppansa eteen ovat esimerkkejä pyöräliikenteelle myönteisistä päätöksistä.

Pyöräliikenteelle myönteinen päätös saa yhä useamman valitsemaan pyörän. Mitä useampi ihminen liikkuu pyörällä, sitä suopeampi yleinen mielipide on pyöräliikennettä kohtaan.

Kun yleinen mielipide on pyöräliikenteelle myönteinen, se luo päätöksentekijöille painetta ja tekee pyöräliikenteelle myönteisistä päätöksistä hyväksyttävämpiä.

Tavallisten ihmisten tavallista toimintaa

Arjen matkojen tekeminen pyörällä on hyvästä, oli se sitten satunnaista tai päivittäistä. Suurimmalle osalle suomalaisia pyörä on tuttu väline, ¾ suomalaisista liikkuu pyörällä ainakin joskus. Pyöräliiton viestinnässä tärkeitä ovat matalan kynnyksen arkiset asiat, eli esimerkiksi pyörän hankinta, käyttö kevyisiin ostoksiin ja asiointiin sekä työmatkapyöräily.

Pyöräliitto edistää pyöräliikennettä vaikuttamalla erityisesti valtakunnallisen tason päättäjiin, virkamiehiin ja muihin toimijoihin. Paikallisjärjestöt edistävät pyöräliikennettä paikallistasolla yhteistyössä katusuunnittelijoiden, kunnossapidon henkilökunnan ja paikallispoliitikkojen kanssa.

Plussavisio

Liikenne- ja viestintäministeriön Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa esittämän plussavision perusajatus on, että liikennejärjestelmä voi aiheuttaa mittavia terveyshyötyjä yhteiskunnalle ja tämän tulisi olla yksi ohjaava tekijä koko liikennepolitiikassa.

Plussavisiossa otetaan huomioon kaikki tavat, joilla liikenne vaikuttaa ihmisten terveyteen. Tämä sisältää liikenneonnettomuuksien lisäksi esimerkiksi katupölyn, liikennemelun, liikunnan puutteen vaikutukset. Liikennejärjestelmän tulee houkutella ihmisiä liikkumaan terveyttä edistävillä tavoilla. Jalan ja pyörällä liikkumisen on oltava sujuvaa ja miellyttävää. Pidemmillä matkoilla niiden tulee yhdistyä joukkoliikenteeseen helposti.

Pyöräliiton tavoitteena on, että liikenneturvallisuudesta käytävässä keskustelussa tunnistetaan riskienhallinnan hierarkia, eli oleelliset riskitekijät ja niihin tehokkaimmin vaikuttavat toimenpiteet. Parhaiten liikenneturvallisuutta ja plussavisiota edistetään rakentamalla turvallista  liikenneympäristöä. On tarpeellista siirtyä pois ajattelusta, jossa “kaikki toimenpiteet ovat yhtä tärkeitä”, koska se kohdistaa rajallisia resursseja myös vähemmän tehokkaisiin toimenpiteisiin.

Visiomme mukaan vuonna 2025 pyöräliikennettä arvostetaan ja sen osuus kuljetuista matkoista kasvaa.

Liikennesuunnittelussa, lainsäädännössä sekä liikennettä ja liikenneturvallisuutta koskevissa päätöksissä otetaan huomioon vaikutukset kansanterveyteen. Rakennettu ympäristö ja julkinen keskustelu viestivät, että polkupyörä on houkutteleva kulkuväline kaikenikäisille, tavallisille ihmisille.

Kiitos kaikille, jotka teette työtä tämän vision toteuttamiseksi! Tervetuloa mukaan.

Tule mukaan!

Liittymällä Pyöräliittoon olet mukana edistämässä pyöräilyn erottamista jalankulusta, hyvää reittien talvikunnossapitoa, turvallisia kouluteitä, pyöräilykasvatuksen viemistä osaksi koulupäivää ja pyöräliikenteen huomioimista lainsäädännössä.

Pyöräliitto tavoittelee 25 % nousua pyöräilyn kulkutapaosuudessa vuosien 2015-2020 välillä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme tukeasi.

Liity joukkoon iloiseen!

Back to top