Blogi

← Takaisin

Pyöräliitto lausui tieliikennelain uudistusesityksestä

Pyöräliitto jätti tänään lausuntonsa hallituksen esitykseen tieliikennelain uudistamiseksi. Pyöräilijöiden näkökulmasta lakiuudistuksessa on useita erinomaisia uudistuksia kuten pyöräkatu, pyöräliikenteen aseman vahvistaminen ajoneuvoliikenteenä, mahdollisuus sallia pyöräliikenne kahteen suuntaan yksisuuntaisilla kaduilla sekä pyöräilijän ylityspaikka -liikennemrkki.

Yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän käyttövelvoitteesta voitaisiin luopua myös siirtymällä neliönmuotoiseen liikennemerkkiin, joka ei ole velvoittava.
Yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän käyttövelvoitteesta voitaisiin luopua siirtymällä neliönmuotoiseen liikennemerkkiin, joka ei ole velvoittava.

Lakiluonnoksessa on myös ongelmansa. Merkittävimmät niistä ovat taajamien yleisnopeusrajoituksen säilyttäminen 50 km/h:ssa vaikka vain 18,2 % taajamien kaduista on 50 km/h nopeusrajoituksen piirissä, yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien käyttövelvoitteen säilyminen tien oikeanpuoleisilla väylillä sekä pyörätielle ja jalkakäytävälle pysäyttämisen sallimisen jatkaminen ja pysäyttämisen ehtojen löysentäminen.

Pyöräliitto esittääkin lausunnossaan taajamien yleisnopeusrajoituksen laskemista 30 km/h:ssa sekä jalkakäytäville ja pyöräteille pysähtymisen ja pysäköinnin kieltämistä moottoriajoneuvoilta ellei sitä erikseen sallita liikennemerkillä.

Pyöräliitto on myös huolestunut esitetyistä pyöräliikenteen väistämissäännöistä. Yksi lain tavoitteista on yksinkertaistaa sääntöjä. Jo aiemmin epäselväksi koettuja väistämisen perussääntöjä ollaan pitämällä pääsääntöisesti ennallaan. Pyörätien jatkeen sääntöjä tosin muutetaan siten, että pyöräilijällä olisi niillä etuajo-oikeus. Samalla sallittaisiin pyöräily suojateillä, mutta niillä pyöräilijä olisi väistämisvelvollinen.

Esitetty laki olisi epäselvä: jo nyt ihmisille on epäselvää mikä on pyörätien jatke ja mikä suojatie. Jatkossa niitä koskisivat eri säännöt, joten tilanne vain mutkistuisi. Pyöräliitto ehdottaakin, että pyöräilijällä on etuajo-oikeus aina pyörätieltä tullessaan ellei liikennemerkeillä toisin osoiteta. Tämä olisi selkeä ja yksinkertainen sääntö ja suojelisi liikenteen heikoimpia osapuolia. Sääntö olisi myös helppo opettaa lapsille.

Tästä voit ladata lausunnon kokonaisuudessaan.

Matti Koistinen

Pyöräliiton toiminnanjohtaja, joka polkee lähinnä taitto- ja tavarapyörillä. Liikkuu yli 40000 km vuodessa kaikenlaisilla liikennevälineillä, mutta hävettävän vähän pyörällä.

Tule mukaan!

Liittymällä Pyöräliittoon olet mukana edistämässä pyöräilyn erottamista jalankulusta, hyvää reittien talvikunnossapitoa, turvallisia kouluteitä, pyöräilykasvatuksen viemistä osaksi koulupäivää ja pyöräliikenteen huomioimista lainsäädännössä.

Pyöräliitto tavoittelee 25 % nousua pyöräilyn kulkutapaosuudessa vuosien 2015-2020 välillä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme tukeasi.

Liity joukkoon iloiseen!

Back to top