Blogi

← Takaisin

Valtio pyöräilynedistäjäksi: Ansiotuloverotus

Tämä on toinen osa kirjoitussarjassa, jossa esitellään miten Suomen valtio voisi edistää pyöräilyä. Ensimmäinen osa käsitteli pyöräliikenneinfran rahoitusta.

Ehdotus #3: Työmatkojen verovähennys kilometripohjaiseksi

Suomen ympäristökeskus on esittänyt kodin ja työpaikan välisten matkojen verovähennyksen yksinkertaistamista kilometripohjaiseksi: “Uudessa mallissa vähennys määräytyisi suoraan asunnon ja työpaikan välisen etäisyyden perusteella kulkutavasta riippumatta. Vastaava käytäntö on käytössä esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa.”
Korvaustaso voisi olla 10-17 senttiä /km.

Perustelut

Kilometriperusteinen verovähennys soveltuu hyvin myös uudentyyppisiin tapoihin järjestää työmatkaliikkuminen. Esimerkiksi kutsuohjattujen joukkoliikennepalveluiden tai autojen yhteiskäyttöpalveluiden huomioon ottaminen on nykyisessä verovähennysmallissa hankalaa. Ansiotulosta tehtävän työmatkakuluvähennyksen tavoitteena on tukea työvoiman liikkuvuutta. SYKE:n mukaan se myös vaikuttaa laajasti alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ja sitä kautta maamme kilpailukykyyn.

Vaikutukset

Muutoksen myötä on mahdollista säästää merkittäviä summia alentamalla vähennyksen tasoa. SYKE:n mukaan säästö olisi jopa 500 miljoonaa euroa vuodessa. Kilometripohjainen verovähennys lisää pyörä- ja joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja yksinkertaistaa verotusta.

Ehdotus #4: Pyörien ja niiden tarvikkeiden verovähennykset

Laatikkopyörän kyydissä on kivaa! kuva: M.Tulenheimo
Laatikkopyörä voi olla perheen pääajoneuvo – tai ainakin korvata kakkosauton. Kuva: Martti Tulenheimo.

Myönnetään oikeus vähentää pyörien ja niiden osien ostosta aiheutuneita kustannuksia ansiotuloista. Vastaava järjestely on käytössä mm. Irlannissa ja Hollannissa.

Verovähennystä saisi enintään 1000 € ostoista joka 3. vuosi. Näin kustannukset pysyisivät maltillisina valtiolle. Vähennyksen osuudella voidaan myös määrittää kustannustasoa. Vähennys voisi olla enimmillään vaikkapa 60 %, jolloin oltaisiin lähellä Irlannin tasoa.

Perustelut

Sähköavusteisuus ja pyörätekniikan kehitys on nostanut pyörien hintaa. Toisaalta nämä asiat mahdollistavat yhä pidemmät pyörämatkat ja yhä suuremmat kuormat (esim. 2-3 lasta ja ostokset kulkevat mukavasti isolla sähköavusteisella tavarapyörällä).

Vaikutukset

Vähennys on lisännyt merkittävästi pyöräkauppaa Irlannissa. Sama tapahtuisi varmasti Suomessa. Niinpä osa vähennyksestä tulisikin takaisin arvonlisäveron ja pyöräalan yritysten maksamien muiden verojen muodossa takaisin. Vähennys myös lisäisi alan työpaikkoja.

Verokannustin ohjaa laadukkaamman pyörän hankintaan, jolloin kuljettavat matkat lisääntyvät ja pidentyvät. Myös tavarapyörien hankinta on entisestään houkuttelevampaa.

Ehdotus #5: Liikunta- ja virikesetelin käytön laajentaminen pyörän huoltoon

repairs bicycle tools wrenches fan fans red bike cycle cyclists man men work working mechanic mechanics tinker fix saddle handlebars seat wheel wheels spokes crossbar chain sprocket sprockets tools cycles mechanic workshop vehicle vehicles bicycles work
Pyörien korjaus on hyvin työvoimaintensiivistä ja siinä raha jää kiertämään paikallistaloudessa eikä valu ulkomaille.

Tuloverolaki mahdollistaa verottomina työsuhde-etuina liikunta- ja virikesetelit. Näiden  käyttöaluetta voitaisiin laajentaa kattamaan polkupyörien huollot. Seteleillä ei voisi ostaa polkupyöriä tai niiden osia, mutta niillä voisi maksaa polkupyörän huoltoon liittyvät palvelut. Palveluita tarjoavat liikkeet tekisivät seteleitä tarjoavien yritysten kanssa sopimukset samaan tapaan kuin liikunta- ja kulttuuripalvelujen tarjoajat.

Jatkossa liikuntaseteleiden käyttöaluetta voisi laajentaa myös muiden omatoimiseen liikuntaan käytettävien välineiden – kuten suksien ja luistimien – ammattilaisella teetettyihin huoltotöihin.

Perustelut

Pyöräily liikenne- ja liikuntamuotona vaatii toimivan polkupyörän. Kynnys pyörän huollattamiseksi on Suomessa korkea hintojen vuoksi. Työnantajan tarjoama etu poistaisi tämän esteen, ja olisi omiaan lisäämään etenkin ajoittaista arkipyöräilyä.

Tällä hetkellä liikuntasetelillä on mahdollista maksaa käytännössä vain erillisessä liikuntapaikassa tapahtuva liikunta. Tämä ei tuota parhainta mahdollista lopputulosta, sillä merkittävä osa liikunnasta tapahtuu hyötyliikuntana luonnossa ja pyöräteillä. Tätä kannattaisi tukea – samoin kuin pyöräalan palveluiden käyttöä. Vastaava järjestely on ravintolapuolella, jossa lounnassetelijärjestelmän avulla tuetaan alan palveluyritystoimintaa.

Vaikutukset

Liikuntasetelin käyttöalueen laajentaminen tällä tavoin ei juurikaan muuta setelin käyttötarkoitusta, eikä lisää yhteiskunnan menoja, sillä jaettavien seteleiden maksimiarvo on rajattu. Panostettu raha ohjautuu kotimaisiin pienyrityksiin ja lisää niiden liiketoimintaa.

Muutos kannustaa yksilöitä ajamaan pyörällä ja vähentää ilmastopäästöjä, parantaa kansanterveyttä ja ilmanlaatua.

Matti Koistinen

Pyöräliiton toiminnanjohtaja, joka polkee lähinnä taitto- ja tavarapyörillä. Liikkuu yli 40000 km vuodessa kaikenlaisilla liikennevälineillä, mutta hävettävän vähän pyörällä.

Tule mukaan!

Liittymällä Pyöräliittoon olet mukana edistämässä pyöräilyn erottamista jalankulusta, hyvää reittien talvikunnossapitoa, turvallisia kouluteitä, pyöräilykasvatuksen viemistä osaksi koulupäivää ja pyöräliikenteen huomioimista lainsäädännössä.

Pyöräliitto tavoittelee 25 % nousua pyöräilyn kulkutapaosuudessa vuosien 2015-2020 välillä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme tukeasi.

Liity joukkoon iloiseen!

Back to top