Speakers

 

PE 1.10.2021

 

SAMMIOSALI

 

Anna Huttunen, projektipäällikkö, kestävä liikkuminen, Lahden kaupunki

Anna Huttunen toimii Lahden kaupungilla kestävän liikkumisen projektipäällikkönä. Hänen vastuullaan on kestävän liikkumisen strateginen kehittäminen ja edistäminen. Lahdessa on potentiaalia pyöräilykaupungiksi ja pyöräilyn edistäminen on työssäni tärkeässä roolissa. Huttuselle pyörä on sekä kulku- että harrastusväline ja hän viihtyy pyörän selässä niin arjessa kuin matkoillakin.

 

Kalle Vaismaa, infra-alan digitalisaatioprofessori, Tampereen yliopisto

Kalle Vaismaa on asiantuntija tulevaisuuden liikkumiseen ja digitalisaatioon liittyen. Hän toimii infra-alan digitalisaatioprofessorina Tampereen yliopiston Tutkimuskeskus Terrassa sekä opettaa kaupunkiliikenteen tulevaisuuteen liittyviä teemoja Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä. Vuosina 2009–2019 Kalle on johtanut neljä laajaa benchmarkkaushanketta, joissa on tuotettu Suomeen uusinta kansainvälistä tutkimustietoa tulevaisuuden kestävään liikkumiseen liittyen. Casekohteina on ollut 40 eurooppalaista kaupunkia, joista on koottu parhaita käytäntöjä kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen käyttäjäystävällisyyden sekä tarkoituksenmukaisen pysäköinnin edistämiseen liittyen. Tällä hetkellä Kalle johtaa kolmevuotista ProDigial-tutkimusohjelmaa, jonka tavoitteena on saada digi- ja tuottavuusloikka infra-alalle. Kalle on ollut asiantuntijana useiden kaupunkien prosesseissa, joissa pyöräilyä ja muuta kestävää liikkumista on edistetty päätöksentekotasolla. Hän on myös ollut kirjoittamassa useita kirjoja ja artikkeleita kestävästä liikkumisesta sekä luennoinut useissa konferensseissa tulevaisuuden kestävän liikkumisen teemoista.

kuvaaja Jonne Renvall

 

Riikka Kallio, pyöräliikenteen asiantuntija, WSP Finland

Riikka Kallio toimii WSP Finlandissa kestävän liikkumisen asiantuntijana ja projektipäällikkönä. Hänellä on kokemusta erityisesti kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisestä ja suunnittelusta sekä esteettömyyteen, kestävään kaupunkiliikkumiseen ja liikkumisen ohjaukseen liittyvistä hankkeista.

 

Oskari Kaupinmäki, pyöräilykoordinaattori, Helsingin kaupunki

Oskari Kaupinmäki työskentelee pyöräliikenteen koordinaattorina Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalla. Asiantuntijatehtävässä hänellä on vastuullaan pyöräliikenteen kokonaisvaltainen edistäminen osana poikkihallinnollista ja –tieteellistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on tehdä Helsingistä maailmantason pyöräilykaupunki. Yhteistyötä tehdään kaupungin organisaation sisällä sekä keskeisten sidosryhmien kesken niin Helsingissä, kansallisesti kuin kansainvälisesti. Hänellä on kymmenen vuoden laaja-alainen kokemus liikenne- ja kaupunkisuunnittelusta asiantuntijan ja projektipäällikön roolissa.

 

Marko Tainio, johtaja, Suomen ympäristökeskus SYKE

Marko Tainio on kestävän kaupungistumisen strategisen ohjelman (KAO) johtaja Suomen ympäristökeskuksessa SYKEssa. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt erityisesti kestävään liikenteeseen ja liikenteen ympäristö- ja terveysvaikutusten arviointiin. Erityisesti Tainiota kiinnostaa pyöräilyn terveysvaikutukset kun otetaan huomioon muutokset ilmansaasteille altistumisessa, fyysisessä aktiivisuudessa ja onnettomuuksissa. Keskeisin käytetty tutkimusmetodi on tietokonemallitus ja terveysvaikutusarviointi. Ennen SYKEn tiimiin liittymistä Tainio on toiminut tutkijana Cambridgen Yliopistossa Englannissa (2013-2019), Puolan Tiedeakatemiassa Puolassa (2009-2013) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Suomessa (2002-2011).

kuva: Kai Widell, SYKE

 

Eeropekka Lehtinen, Sweco

Eeropekka Lehtinen on laajasti kaupunkisuunnittelusta kiinnostunut kestävän liikkumisen asiantuntija, joka on viimeiset vuodet työskennellyt kaupunkipyörien, pyöräpysäköinnin sekä pyöräliikennettä tukevien palvelujen kehittämisen parissa.

 

 

PYÖRÄKATU

 

Robin van der Griend, sustainable mobility planner, Ramboll

Robin is a sustainable mobility planner and cycling expert from the Netherlands working at Ramboll Malmö since 2019. He has previously worked in the Netherlands as a traffic planner for the city of Leiden, with a lot of focus on designing for walking and cycling. He is passionate about mobility in urban contexts and likes to contribute to sustainable, liveable cities with streets that work for all uses. Robin has experience in traffic planning and designing from various places around the world. Other than Sweden and the Netherlands he has for example worked with projects in Germany and Ireland and even has experience from the United States and Uganda. At Ramboll he is currently working on safe walking and cycle routes for children in Dún Laoghaire – Rathdown County (part of Greater Dublin) and on cycle friendly intersections in Berlin.

 

Sakhi Payanda, Sustainable traffic planner, Ramboll

Sakhi Payanda has a broad professional knowledge within traffic planning and road design. The core competencies are primarily planning and design tasks within traffic planning, road safety and geometric design of roads, bike ways, bike lanes, pathways and squares. Additionally, Sakhi has extensive experience in traffic impact assessments and traffic flow analysis. Also, traffic and parking analysis are among Sakhi’s disciplines.

Sakhi is experienced in counseling regarding traffic issues, sketch designing and urban development. Projects which have demanded thorough knowledge of road regulations, placement and design of various types of crossings.

Moreover, Sakhi is examined road safety auditor under the rules of the Road Directorate’s “Handbook for road safety audit” and accessibility auditor under the rules of “Handbook for traffic areas for everyone – Universal design and accessibility” and regularly compiles audits at different stages.

 

Niko Palo, planning manager, Ramboll

Niko Palo is a planning manager of bicycle traffic based at Ramboll Espoo in Finland. Palo is a bicycle infrastructure specialist. He is a lead of Ramboll’s global service line for cycling. The Service line provides top level cycling expertise for all our clients from all our home geographies. Palo has previously worked at the city of Helsinki. He was one of the key persons to push cycling planning into a next level in Finland roughly 10 years ago. One of the milestones on Palo’s career has been the traffic plan of Hämeentie in Helsinki. Currently Palo is mostly working with projects on bicycle infrastructure, networks, wayfinding and planning manuals. He was a key writer in the new Bicycle traffic planning manual of National Road Authority (Väylävirasto) in 2020 and previously has mostly written the bicycle traffic planning manual of the city of Helsinki (Pyöräliikenne.fi).

 

Lauri Räty, Ramboll Finland

Lauri Räty on osallistunut yli 15 vuoden ajan kestävän kaupunkiympäristön suunnitteluun ja hänellä on laaja kokemus erityisesti joukkoliikenteen palveluiden käyttäjälähtöisestä suunnittelusta. Lauri suhtautuu toiveikkaana siihen, että yhä useampi voisi yli ajan saavuttaa rohkeuden ja itsevarmuuden liikkua päivittäin enemmän ja enemmän lihasvoimin, ilman auton omistamisen velvoitteita. Laurilla on kokemusta pyöräliikenteen ja joukkoliikenteen yhteensovittamisesta sekä konsultin että kuntasektorin asiantuntijan roolissa. Lauri Räty on työskennellyt Rambollissa tammikuussa 2019 alkaen. Räty on aiemmin työskennellyt Helsingin seudun liikenteellä (HSL) raitioliikenteen pääsuunnittelijana ja joukkoliikennejärjestelmän kehittämisprojekteissa projektipäällikkönä.

 

Lauri Sainio, asiakkuusjohtaja, Liana Technologies

Lauri Sainio työskentelee Liana Technologiesilla asiakkuusjohtajana, tukien asiakkaitaan viestinnän ja markkinoinnin kehittämisessä ja toteuttamisessa. Laurin intohimo on auttaa asiakkaita ymmärtämään paremmin ymmärtämään omaa julkisuuskuvaa ja mahdollisuuksia kehittää tätä.  Vapaa-aikaa kuluu runsaasti pyörän selässä, sillä maantiepyöräily on Laurille olennainen osa liikkumista. Tallista löytyy vasta kaksi maantiepyörää; Bianchi ja Specialized. Niiden avulla Oulun seudun pyöräilymahdollisuudet ovat tulleet hyvin tutuiksi; ainoastaan mäet puuttuvat.

 

Antti Markkula, media-analyytikko, Liana Technologies

Antti Markkula työskentelee Liana Technologiesilla media-analyytikkona, luoden asiakkailleen analyyseja, jotka selvittävät asiakkaiden itsensä tai erinäisten teemojen ja aiheiden medianäkyvyyden määrää ja laatua. Pyörä on ollut Antille ensisijainen kulkuväline aina siitä asti kun hän on ensimmäistä kertaa istunut satulaan. Nykyäänkin Oulun pyöräily-infra tarjoaa oivat puitteet pyöräilyyn; niin työmatkat kuin kauppareissutkin sujuvat yleensä nopeiten ja helpoiten pyörän selässä kulkien. Pakollisten kulkemisten lisäksi pyöräilystä riittää iloa myös vapaa-ajalle.

 

KYLÄTIE

 

Joonas Niemi, koordinaattori, Fiksusti kouluun ohjelma, Likes

Joonas Niemi on lasten ja nuorten aktiivisen kulkemisen asiantuntija ja Fiksusti kouluun -ohjelman koordinaattori Likesillä. Niemen vastuulle Fiksusti kouluun -ohjelmassa kuuluvat tutkimustiedon keruu, kulkutapaselvitykset sekä olosuhdetyön digitaalisten sovellusten datan kehittäminen.

 

Emma Marjamäki, ympäristökasvattaja, Lahden kaupunki

Emma Marjamäki on Lahden kaupungin ympäristökasvattaja ja toimii projektipäällikkönä Meidän koulu kävelee ja polkee -hankkeessa, jossa edistetään koululaisten osallisuutta maan- ja tilankäytön suunnitteluun sekä innostetaan kävelemään ja pyöräilemään koulumatkoilla ja koulupäivän aikana. Kestävää liikkumista kouluissa hän on edistänyt Lahdessa osana laajempaa kestävän elämäntavan kasvatustyötä vuodesta 2017. Tavoitteena on kasvattaa sukupolvia, jotka eivät täysi-ikäistyttyään halua vaihtaa kestävistä kulkumuodoistaan autoiluun.

 

Taneli Roininen, Pyörämatkailukeskus

After a four-year and 45 000km bicycle tour Taneli set his mind into making Finland a world-class bicycle touring destination. At the Finnish Centre of Cycle Tourism, he operates as a Project Manager of the Arctic Bikepacking Trail Projects while helping out with the South Coast Bikepacking Trail Project as well.

 

Kristiina Vaano, Pyörämatkailukeskus

15 years working with tourism (worldwide incl Finland), entrepreneurial background in adventure biking, passion for maps and course setting. Krisse is thrilled to leash everything of her for bikepackers, Finnish Centre of Cycle Tourism, with the South Coast bikepacking trail project as Project Manager through Network of Finnish Cycling Municipalities.

 

Juha Heltimo, projektipäällikkö, Ramboll Finland

Juha Heltimo työskentelee Ramboll Finland Oy:ssa liikenneturvallisuusasiantuntijana ja vetää myös Rambollin kansainvälistä liikenneturvallisuustiimiä. Juhan erikoisalaa ovat paikalliset ja alueelliset liikenneturvallisuussuunnitelmat, kuntien ja alueiden liikenneturvallisuustyön koordinointi, kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmat sekä erilaiset liikkumiseen, liikenneturvallisuuteen ja liikennekäyttäytymiseen liittyvät tutkimukset. Työkokemusta aihepiirin saralta on ehtinyt kertyä parin kymmenen vuoden verran. Juhan motto pyöräliikenteen edistämistyössä rakentuu nollavision hengessä seuraavasti: ”Edistetään pyöräliikenteen kasvua sellaisin toimenpitein, että yhdenkään pyöräilijän ei tarvitse kuolla tai vakavasti loukkaantua liikenteessä”.

 

Timo Perälä, Navico / Winter Cycling Federation ry

Timo Perälä toimii lihasvoimin liikkumiseen kannustajana eri konteksteissa. Tietojen yhdistely, laaja-alainen vaikuttavuus ja uusien ideoiden testaaminen kuuluvat Timon mielipuuhiin työtehtävissä. Timo toimii Navico Oy:n perustajaosakkaana, Lähirähinän priimusmoottorina, Sporttest Oy:n urheilu- ja hyvinvointitestaajana sekä Winter Cycling Federationin El Presidenttinä imuroiden näin vaikutteita yhdyskunnan eri osa-alueilta.

 

Pekka Tahkola, Navico / Winter Cycling Federation ry

Pekka Tahkola on kansainvälisesti tunnettu ”pekkailija”. Pekka pyöräilee sinne, minne “no (wo)man has gone before”. Älä kysy Pekalta jostain pyöräilyyn liittyvästä asiasta, jos et ole valmis keskustelemaan asiasta vähintään puolta tuntia. Pyöräily- ja maastopyöräilyguru, Oulun Oraakkeli. Niin töissä kuin vapaa-ajallakin.

 

Heli Laukkanen, koordinaattori, Pyörämatkailukeskus

Pyörämatkailukeskuksen koordinaattori Heli Laukkanen on asiakaskokemukseen, yhteistyöverkostoihin ja jatkuvaan kehittämiseen vihkiytynyt matkailun uudistaja. Heli palasi matkailujuurilleen rahoitusalalta pari vuotta sitten ja hän on ollut sen jälkeen kehittämässä pyörämatkailua ja tukemassa matkailualan yrittäjiä niin hankkeiden kautta kuin itsenäisenä konsulttina. Tällä hetkellä hänen huomionsa on tehdä Suomesta vetovoimaista pyörämatkailun kohdemaata. VeloFinlandissa Helin tapaat Pyörämatkailukeskuksen verkkotyöpajassa.

 

Henna Palosaari, asiantuntija, Pyörämatkailukeskus

Henna Palosaari vaihtoi tilintarkastuksen amerkkalaisessa pyörämatkailuyrityksessä työskentelyyn. Suomeen palattuaan hän pyöräili Suomen ympäri ja tunnisti Suomen potentiaalin pyörämatkailumaana. Nykyään Pyörämatkailukeskuksen asiantuntijana toimiva Palosaari on päässyt valjastamaan kokemuksensa niin maailman matkailumarkkinoilta kuin pyörän selästä käyttöön ja tavoitteena on luoda Suomesta unelmien pyörämatkailumaa yhteistyössä Pyörämatkailukeskuksen asiantuntijoiden ja paikallisten toimijoiden kanssa.

 

LA 2.10.2021

 

SAMMIOSALI

 

Reetta Keisanen, projektipäällikkö, Ramboll / Pyöräliitto

Keisasen Reetta on Pyöräliiton hallituksen varapuheenjohtaja sekä toimii projektipäällikkönä ja asiantuntijana pyöräliikenteen projekteissa Rambollin kestävän liikkumisen yksikössä. Tätä ennen hän on työskennellyt mm. Helsingin kaupungin ensimmäisenä pyöräilykoordinaattorina. Työkokemusta häneltä löytyy myös liikennejärjestelmätyöstä ja kaavoituspuolelta.

 

Marianne Weinreich, Market Manager at Ramboll Smart Mobility and Chair of Cycling Embassy of Denmark

For more than 20 years Marianne has advised cities about cycling policy and promotion. She is also co-founder and Chair of the Cycling Embassy of Denmark and an experienced speaker and moderator.

The last 3 years she’s been Market Manager in Ramboll’s Smart Mobility division where she besides working with clients is leading the thought leadership and sustainability program. As part of that work she is lead author of the report “Gender and (smart) mobility” that was published in March this year. The report looks into gender differences in mobility and transport in 7 countries – including Finland. Marianne will share the findings of gender differences in cycling.

 

Harri Vaarala, Oulun kaupunki

Harri Vaarala toimii liikenneinsinöörinä Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa. Vaarala vastaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämisestä Oulussa.

 

Petteri Nisula, projektipäällikkö, Sweco 

Petteri Nisula on kestävän liikkumisen asiantuntija Swecolla. Petteri on työskennellyt vuodesta 2011 lähtien kestävän liikkumisen parissa ja hänellä on vankka kokemus nimenomaan pyöräilyn edistämisestä niin paikallisella, kuin valtakunnallisella tasolla. Ennen Swecolle siirtymistään Petteri työskenteli muun muassa HSY:n Ilmastoinfossa sähköpyörähankkeen projektipäällikkönä, Helsingin Polkupyöräilijöiden järjestökoordinaattorina ja Pyöräilykuntien verkostossa projektipäällikkönä. Petterin muu työhistoria liittyy yhteiskunnalliseen viestintään ja vaikuttamiseen, muun muassa kymmen vuoden työskentelyyn asiantuntija- ja viestintätehtävissä eduskunnassa sekä opettajana.

 

Milla Talja, vanhempi asiantuntija, Sitowise

Milla Talja toiminut yli 10 vuotta erilaisissa kestävän liikkumisen edistämistehtävissä. Taljan erikoisosaamista ovat liikkumisen ohjaus, kestävän liikkumisen strategiset suunnitelmat ja liikkumisen vaikutusten arviointi . Taljalla on kokemusta myös liikkumisen palveluiden kehittämisestä, liikennesuunnittelusta, liikennejärjestelmäsuunnittelusta, liikenneturvallisuuden edistämisestä. Viestintä ja vuorovaikutus on liittynyt keskeisenä osana Taljan kaikkiin tehtäviin.

 

Juha Korhonen, liikennejärjestelmäasiantuntija, Pohjois-Savon ELY-keskus

Juha Korhonen työskentelee liikennejärjestelmäasiantuntijana Pohjois-Savon ELY-keskuksessa toimien väylähankkeiden suunnittelun sekä liikenneturvallisuuden parissa. Juhan tavoitteena on työssään edistää jalankulun ja pyöräliikenteen paremmin huomioonottavaa ajattelua liikenneympäristön olosuhteiden lisäksi myös poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Hän jakaa tietoa hyvistä käytännöistä ja esimerkkiratkaisuista sekä sparraa erilaisissa ohjetöissä ja selvityksissä.

 

Martti Tulenheimo, erityisasiantuntija, Pyöräliitto

Martti Tulenheimo toimii Pyöräliitto ry:n erityisasiantuntijana mm. pyöräilylle suotuisan rakennetun ympäristön suunnittelussa. Hän on ollut mukana useissa kaupunkipyörien, pyöräliikenteen ja liikkumispalveluiden projekteissa mm. Oulun, Lahden ja Tampereen kaupunkipyörien hankinta-asiantuntijana.

 

Mikko Raninen, projektipäällikkö, Sweco

Mikko Raninen työskentelee Swecolla kestävän liikkumisen ja kaupunkisuunnittelun projektipäällikkönä. Mikon erityisosaamista ovat kaupunkipyöräpalvelut. Hänen kädenjälkensä näkyy muun muassa Helsingin huippumenestyneen kaupunkipyöräpalvelun asemaverkostossa sekä Oulun, Lahden ja Tampereen kaupunkipyörien hankinnoissa. Mikolle merkityksellinen työ kohti kestävämpiä kaupunkeja on sydämen asia. Arjessa pyörä onkin kulkutapa numero yksi. Elä niin kuin neuvot!

 

Joonas Niemi, insinööri, liikunnanohjaaja / Fiksusti kouluun ohjelma / Likes

Joonas Niemi on lasten ja nuorten aktiivisen kulkemisen asiantuntija ja Fiksusti kouluun -ohjelman koordinaattori Likesillä. Niemen vastuulle Fiksusti kouluun -ohjelmassa kuuluvat tutkimustiedon keruu, kulkutapaselvitykset sekä olosuhdetyön digitaalisten sovellusten datan kehittäminen.

 

Sanna Ojajärvi, kehityspäällikkö /Pyöräilykuntien verkosto /Fiksusti kouluun -ohjelma

Sanna Ojajärvi työskentelee kehittämispäällikkönä Pyöräilykuntien verkostossa, jossa hänen vastuualueitaan ovat lasten ja nuorten kestävien kulkutapojen ja aktiivisten arkimatkojen edistäminen, kävelyn edistämisen asiantuntijuuden vahvistaminen ja viestintä. Fiksusti kouluun -ohjelmassa Ojajärvi vastaa olosuhdetyön kokonaisuudesta ja koulumatkoihin liittyvän poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistamisesta.

 

PYÖRÄKATU

Noora Salmela, projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu

Noora Salmela toimii Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeen projektipäällikkönä Turun ammattikorkeakoulussa. Hankkeessa Turun AMK:n tavoitteena on edistää pyöräilyä ja pyöräpysäköintiä – toimintaan kuuluu pyöräpysäköinnin uusien palvelujen kokeileminen yhdessä alan yritysten kanssa.

Salmela on opiskellut maantiedettä ja on koulutukseltaan filosofian maisteri. Hän on työskennellyt erilaisissa hankkeissa AMK:n lisäksi yliopistossa sekä järjestöissä. Häntä kiinnostaa erityisesti kestävän liikkumisen ja elämäntavan edistäminen.

 

Jill Warren, CEO, European Cyclists’ Federation

Jill Warren is CEO of the European Cyclists’ Federation (ECF), where she leads a team of skilled and passionate experts who promote cycling as a sustainable and healthy means of transport and leisure. Prior to joining ECF in 2020, Jill Warren spent over 20 years in progressively senior roles at major international law firms, most recently as Chief Marketing Officer at Bird & Bird LLP. She has also worked in the automotive, pharmaceutical and publishing industries. A US and Dutch national, Jill hails from the Chicago area and has spent the past 30 years living and working in Germany, London and Brussels. Jill is an avid every day and recreational cyclist who also enjoys seeing the world by bike on cycling holidays.

 

Torsten Perner, Senior Consultant, Ramboll

Torsten Perner holds a diploma in Transport Engineering from the Dresden University of Technology, specialising in transport planning and the technology of transport. In over 20 years of activity, both as a consultant and as an employee of the city council of Freiburg im Breisgau, he has managed numerous complex transport planning projects both within Germany and abroad. The main emphasis of his consulting activities is on the integrated development of transport services and infrastructure on urban, regional, national and international level. After working for a German company in Denmark to introduce tramway operation he is now Ramboll’s project manager for several bicycle projects in Germany, e.g. cycle super highways in Berlin, Mainz and Wiesbaden, Radbahn cycling project in Berlin and bicycle network 2.0 in Münster.

 

Katja Kaartinen, senior consultant, Sitowise

Katja Kaartinen toimii vanhempana konsulttina Sitowisessä ja on työskennellyt lähes kymmenen vuoden ajan erilaisissa liikennealan tehtävissä. Viime vuosina hän on erikoistunut liikennejärjestelmätyöhön sekä liikenteen ilmastovaikutuksiin. Lisäksi hän on toiminut projektipäällikkönä useissa strategisen tason selvityksessä ja ollut kartoittamassa seudullisten pyöräverkkosuunnitelmien tilaa Suomessa. Keväällä 2021 alkaneessa valtakunnallisen pyöräliikenne verkon laatimisessa hän toimi konsultin projektipäällikkönä. Arjessa Katja liikkuu ympäriinsä cyclocross-pyörällään.

 

Maija Rekola, asiantuntija, liikennejärjestelmä, Väylävirasto

Maija Rekola työskentelee asiantuntijana Väylävirastossa liikennejärjestelmäasioissa, erityisesti kehittämässä valtion väyläverkon kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita, liityntäpysäköintiä ja liikenneturvallisuutta.

Eero Kauppinen, projektipäällikkö, Ramboll Finland

Projektipäällikkö Eero Kauppinen on intohimoinen ja innovatiivinen diplomi-insinööri, joka on päättänyt suunnitella rakennettua ympäristöä niin rohkeasti, että se muuttaa ihmisten käsityksen kaupungeista ja liikkumisesta. Toimii Tampereen Smart Mobility -yksikössä erilaisissa liikenne- ja kaupunkisuunnitteluun liittyvien projektien vetäjänä ja toimii Rambollin joukkoliikenteen kansainvälisen kehitystoiminnan koordinaattorina. On tehnyt kestävän liikkumisen, ja etenkin pyöräliikenteen, suunnittelua neljään eri yliopistolliseen sairaalaan Suomessa.

 

 

 

 

 

Back to top