VeloFinland 2023 esiintyjiä

 

Children´s healthy mobility. Moving from small school project to national recommendation.

Anna-Karin Lindqvist, Associate Professor, Luleå University of Technology

Anna-Karin has years of experience leading a multidisciplinary research team concerning children´s healthy mobility. She has been appointed Innovator of the Year 2018 and received the Marie Curie Seal of excellence.

Anna-Karin will go through creating and disseminating national health promoting recommendations with a special focus on children. She will talk about combining learning and gamification to promote active school transportation, using empowerment to build a sustainable project and utilizing children’s enthusiasm to overcome parents’ hesitation.

Anna-Karin Lindqvist

 

EU:n pyöräilyohjelman merkitys Suomelle -keskustelu

Henna Virkkunen, europarlamentaarikko

Henna Virkkunen työskentelee mm. liikenne- ja matkailuvaliokunnassa eurooppalaisen liikennealueen puolesta. Liikennevaliokunnassa hän pitää esillä uuden teknologian mahdollisuuksia liikenteessä.

Perjantai-iltapäivän paneelikeskustelussa Virkkunen, yhdessä Martti Tulenheimon (vaikuttamistyön päällikkö, Pyöräliitto) kanssa avaavat EU:n pyöräilyohjelman vaikutuksia ja mahdollisuuksia Suomelle ja pyöräilyliikenteen kehittämiselle.

Henna Virkkunen

 

Miltä kaupungissa tulisi kuulostaa? Näkökulmia ääniympäristön laatuun.

Outi Ampuja, dosentti, Helsingin yliopisto

Outi on tutkinut melua, ääniympäristön laadun arviointikriteereitä ja hiljaisuutta yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen näkökulmasta ja julkaissut useita aihetta koskevia tieteellisiä artikkeleita ja yleistajuisia tietokirjoja.

Outi herättää kuulijat pohtimaan ääniympäristön laadun merkitystä osana viihtyisää ja terveellistä elinympäristöämme ja jakaa kokemuksia siitä, miten koemme hiljaisuuden ja millainen merkitys sillä voi olla arjessamme.

Outi Ampuja

 

Kirjailija haastattelu

Tiitu Takalo, sarjakuvataitelija

Tiitu on tamperelainen sarjakuvataiteilija, kuvittaja, kuvataiteilija ja feministi. Takalon uusin sarjakuvateos Polkimilla – Nyt, ennen ja tulevaisuudessa (Suuri kurpitsa 2023), on syntynyt yhteistyössä akatemiatutkija ja tekniikan historian dosentin Tiina Männistö-Funkin kanssa.

Haastattelussa pääsemme tutustumaan paremmin kirjailijaan ja sarjakuvateoksen taustaan, joka perustuu osittain Männistö-Funkin tutkimukseen ja kertoo polkupyöräilyn tilan ja mahdollisuuksien muutoksesta kaupunkiliikenteessä ja pyöräilyn merkityksestä, unohtamatta kuitenkaan taiteilijan omakohtaisia kokemuksia polkimilla.

Tiitu Takalo

 

Mikä on maastopyöräilyreitti?

Heikki Stöckell, reittiasiantuntija, Roll Outdoors Oy

Heikki on kehittänyt maastopyöräilyn ympärille liiketoimintaa vuodesta 2015 lähtien. Hän on opiskellut pyöräilynohjaajaksi ja myös kouluttanut ohjaajia. Hän on myös Suomen Pyöräilyohjaajat ry:n hallituksen varajäsen.

Heikin sessiossa kuullaan mistä asioista syntyy laadukas maastopyöräreitti. Jokamiehen oikeuksien myötä luonnonpoluilla ajaminen mielletään usein Suomessa ainoaksi oikeaksi aidoksi maastopyöräilyksi. Reitistöjen suunnittelussa jää usein huomioimatta suuri osa harrastajakunnasta. Tule kuulemaan miten maastopyöräilypolkujen ja -reitistöjen kehitys saadaan oikeille, kestäville ja harrastajakuntaa mahdollisimman hyvin palveleville urille.

Heikki Stöckell

 

Geoprivacy – a platform for open sharing of anonymised cycling data

Juha Oksanen, Prof. Head of Department, Geoinformatics and Cartography, Finnish Geospatial Research Institute

As the Head of Department, Juha and his research team have worked for years with topics relating to individual level location data privacy questions.

Juha’s presentation will give concrete examples of the vast potential that a platform for open sharing of anonymised cycling data can bring to traffic planning and creating new, livable urban environments.

Juha Oksanen

 

Työpaja – Ruunaan retkeilyalueen maastopyöräilyreitin kehittäminen

Anne Kekkonen, projektipäällikkö, Metsähallitus

Anne on vastuussa Ruunaan retkeilyalueen kehittämishankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Työpajassa jokainen pääsee antamaan oman panoksensa maastopyöräilyreitin suunnitteluun ja kehittämiseen.

Anne Kekkonen

 

Onko pyöräily Helsingissä miellyttävää ja terveellistä?

Elias Willberg, väitöskirjatutkija, Digital Geography Lab, Helsingin yliopisto

Väitöskirjassaan Elias on tarkastellut uudenlaisten paikkatietoaineistojen ja -työkalujen mahdollisuuksia kävely- ja pyöräilytutkimuksessa. Hän keskittyy muun muassa kehittämään tapoja mitata alueellista saavutettavuutta kävellen ja pyöräillen, matkojen miellyttävyyttä sekä menetelmiä jotka hyödyntävät kaupunkipyöräjärjestelmistä kerättäviä aineistoja.

Esityksessään Elias esittelee uuden tutkimuksen, jossa on tarkasteltu 3.1 miljoonan pyörämatkan altistusta ilmansaasteille, melulle ja vihreydelle Helsingissä. Tutkimuksessa hyödynnettiin työryhmän kehittämää Green Paths-reittiopasta, joka avointa dataa käyttäen löytää terveellisempiä ja miellyttävämpiä reittejä pääkaupunkiseudulla ja soveltuu sekä tutkimus- että kansalaiskäyttöön.

Elias Willberg

Back to top