Vakuutukset

Pyöräliitolla on IF:n vakuutukset, joita jäsenjärjestöt voivat hyödyntää. Vakuutukset kattavat järjestöjen toimintaa sekä niiden vapaaehtoisia sekä osan toimintaan osallistuvista. Pyöräliitolla on seuraavat vakuutukset.

Tapaturmavakuutukset

Pyöräluotsit ja retkiä, lenkkejä ja koulutuksia vetävien vakuutus

Voimassaolo: Retket, leirit ja pyöräilykoulutukset. Vakuutus on voimassa leirin tai retken sekä näihin liittyvien välittömien matkojen aikana.

Vakuutuksen piiriin kuuluvat siis vain vetäjät, eivät esim. pyörälenkin osallistujat. Pyörällä kaiken ikää -toiminnan kapteeni- ja luotsikoulutuksen saaneet vapaaehtoiset kuuluvat myös vakuutuksen piiriin.

Kelan piiriin kuulumattomat henkilöt eivät sisälly vakuutuksen piiriin.

Tapaturmien hoitokulut: Enintään 5 000 €, omavastuu: 0 €

Hoitokulun korvausaika: 3 vuotta

Maahanmuuttajat pyörille –osallistujat

Vakuutuksen piiriin kuuluvat Pyöräliiton kouluttamien Koutsien vetämät maahanmuuttajien pyöräilykoulutuksien osallistujat.

Tapaturmien hoitokulut: Enintään 5 000 €, omavastuu: 0 €

Hoitokulun korvausaika: 3 vuotta

Kuolemantapausturva: vakuutusmäärä: 5 000 €

Pysyvä haitta, tapaturma: vakuutusmäärä: 20 000 €

Lisätietoja tapaturmavakuutuksista

Pyöräliiton ja sen jäsenjärjestöjen yhdistysten vastuuvakuutukset

Vakuutukset kattavat Pyöräliiton ja sen jäsenjärjestöjen toiminnan mm. pyöräretket ja ohjatut tapahtumat sekä tietosuoja-asiat.

Toiminnanvastuuvakuutus

Vakuutusmäärä / vahinko: 500 000 €, omavastuu: 500 €

Voimassaoloalue: Koko maailma paitsi Yhdysvallat, Kanada tai näiden maiden lakien mukaiset oikeudenkäynnit.

Lisätietoja vakuutuksesta

Oikeusturvavakuutus

Vakuutusmäärä / vahinko: 30 000 €

Omavastuu kustannusten määrästä: 15 %, kuitenkin vähintään 1 000 €

Voimassaoloalue: EU- ja ETA-maat sekä Iso-Britannia

Lisätietoja vakuutuksesta

Hallinnonvastuuvakuutus

Vakuutusmäärä / vahinko: 200 000 €, omavastuu: 1 000 €

Voimassaoloalue: Suomi

Lisätietoja vakuutuksesta

Henkilövahingon sattuessa

Jos tarvitset hoitoa, hakeudu lääkäriin ensisijaisesti Ifin yhteistyökumppaneille: Terveystaloon, Mehiläiseen, Pihlajalinnaan tai Aavaan.

Muissa maksa käyntisi itse ja hae sen jälkeen korvausta. Jos et pysty maksamaan käyntiä itse, ole yhteydessä suoraan Pyöräliittoon ja pyrimme hoitamaan laskutuksen suoraan lääkäriyrityksen kanssa.

Vahinkoilmoitus: Tarvitsemme tästä aina vahinkoilmoituksen, myös silloin kun hoitokulut on suoralaskutettu Pyöräliitolta tai jäsenjärjestöltä. Vahinkoilmoituksen voit tehdä täällä. Pyöräliiton vakuutusnumero on SP1237351.7.2.

Tapaturmasta tulee ilmoittaa mahdollisimman pian Pyöräliiton toiminnanjohtajalle tai kyseisestä toiminnasta vastaavalle Pyöräliiton työntekijälle. Pyöräliiton henkilökunta ilmoittaa vahingon Ifiin. Tapaturmailmoituksen yhteydessä tulee olla kuvaus tapahtuneesta ja sen henkilön yhteystiedot, jolle vahinko kävi.

Muissa vahinkotilanteissa

Ole mahdollisimman pian yhteydessä Pyöräliiton toiminnanjohtajaan. Mieluiten jo silloin jos epäilet, että vakuutukselle voi olla käyttöä.

Pyöräliiton vakuutusnumero on SP1237351.7.2.

Tule mukaan!

Liittymällä Pyöräliittoon olet mukana edistämässä pyöräilyn erottamista jalankulusta, hyvää reittien talvikunnossapitoa, turvallisia kouluteitä, ihmisten kannustamista pyörän selkään ja pyöräliikenteen huomioimista lainsäädännössä.

Pyöräliitto tavoittelee 30 % nousua pyöräilyn kulkutapaosuudessa vuosien 2018-2025 välillä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme tukeasi

Liity joukkoon iloiseen!

Back to top