Rahankeräyslupa ja rekisteriseloste

Rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan saaja: Pyöräliitto ry
Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero: RA/2020/970, myönnetty 12.8.2020

Keräyksen aloituspäivä: 1.1.2021
Keräyksen toimeenpanoalue: koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään liiton ja sen jäsenjärjestöjen pyöräilyä edistävään toimintaa, jonka tavoitteena on saada suomalaiset pyöräilemään yhä useammin ja pidempiä matkoja.
Käytännön toimeenpanija: Pyöräliitto ry

Poliisihallituksen rahakeräyslupapäätös Pyöräliitto.

Rekisteriseloste

1. Rekistrin pitäjä

Pyöräliitto ry (Y-tunnus: 2662156-9)

Iso Roobertinkatu 3-5 A 22
00120 Helsinki
pyoraliitto.fi
info@pyoraliitto.fi

2. Yhteyshenkilö rerkisteriä koskevissa asioissa

Matti Koistinen
Iso Roobertinkatu 3-5 A 22
00120 Helsinki
Puh. +358 44 279 5588
matti.koistinen@pyoraliitto.fi

3. Rekisterin nimi

Pyöräliiton lahjoittajarekisteri

4. Henkilötietojen käsitteyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään lahjoittajarekisterin ylläpitoon, lahjoitusten arkistointiin ja tilastointiin sekä tarvittaessa rekisteröityjen kontaktointiin lahjoituksiin ja varainhankintaan liittyvissä asioissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää lahjoittajista seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Lahjoittajanumero
  • Lahjoitusten tiedot sekä maksutapahtumatiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään pääsääntöisesti lahjoittajilta itseltään lahjoitusten yhteydessä. Tietoja voidaan päivittää myös Pyöräliiton ja sen jäsenjärjestöjen jäsenrekistereistä osoitetietojen osalta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta Pyöräliiton ulkopuolisille tahoille. Pyöräliiton jäsenjärjestöjen keräysten saamien lahjoitusten osalta tietoja luovutetaan jäsenjärjestön toimihenkilöille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Pyöräliitto ei luovuta tietoja EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja rekisteri on suojattu asianmukaisesti ulkopuolisilta. Jokainen tietoja käsittelevä tunnistautuu hekilökohtaisella tunnuksella ja jokaisesta tunnistautumisesta jää lokimerkintä. Lahjoittajarekisteriin pääsevät ainoastaan ne henkilöt, joilla on oikeus ja tarve pääsyyn työtehtäviensä puolesta sekä tarvittavat tunnukset. Rekisterin tiedoista otetaan säännönmukaiset varmuuskopiot. Itse lahjoittajarekisteri sekä varmuuskopiot ovat suojattu palomuureilla ja henkilökohtaisilla tunnuksilla. Lahjoittajarekisteriin mahdollisesti liittyvä manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan Pyöräliiton toimijoilla.

10. Tarkastusoikeus

Lahjoittajilla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu. Allekirjoitettu tarkastuspyyntö on lähetettävä 2. kohdan mukaiseen posti- tai sähköpostiosoitteeseen tai tehtävä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Tule mukaan!

Liittymällä Pyöräliittoon olet mukana edistämässä pyöräilyn erottamista jalankulusta, hyvää reittien talvikunnossapitoa, turvallisia kouluteitä, ihmisten kannustamista pyörän selkään ja pyöräliikenteen huomioimista lainsäädännössä.

Pyöräliitto tavoittelee 30 % nousua pyöräilyn kulkutapaosuudessa vuosien 2018-2025 välillä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme tukeasi

Liity joukkoon iloiseen!

Back to top