Pyöräliiton talvipäivät 2023

Pyöräliiton talvipäivät kokoaa liiton ja paikallisjärjestöjen aktiivit oppimaan, jakamaan ja ideoimaan toimintaa Tampereelle 28.1.2023.

Talvipäivillä tapaat muita vapaaehtoisia ja pääset käymään heidän kanssaan arvokkaita keskusteluita. Alueellista tasa-arvoa Pyöräliitto edistää maksamalla yli 200 km:n päästä tulevien osallistujien matkakulut kun noudatetaan Pyöräliiton matkustusohjesääntöä.

Tapahtumapaikka- ja aika

Aika: Lauantai 28.1.2023 klo 10-16.30

Paikka: Platform 6, Åkerlundinkatu 8, 33100 Tampere

Ohjelma

9.30 Kahvia, teetä ja hedelmiä

10.00 Talvipäivien 2023 avaus
Tuomo Pollari, Pyöräliitto ry

10.10 Jäsenjärjestöjen kuulumiset & ennakkotehtävän esittely
Matti Koistinen, Pyöräliitto ry

10.40 Kaavoitus ja pyöräliikenne – miten ja milloin vaikuttaa?
Altti Moisala, Tampereen kaupunki

11.15 Tauko

11.30 Pyöräliikenteen investointituki ja pyöräliikenteen oman rahan merkitys – työpaja
Martti Tulenheimo, Pyöräliitto ry

12.15 Lounas (omakustanteinen)
Vaihtoehtoisia ravintoloita lähellä, jotka ovat avoinna:
Baba’s Kitchen, Tullintori
Ainoya sushibuffa, Yliopistonkatu 52
Ravintola Telakka, Tullikamarin aukio 3

1st floor

Boardroom

13.30 Pyöräliikenteen suunnitelmien yleiset ongelmat
Pasi Haapakorva, Oulun polkupyöräilijät
Median houkuttelu jutun tekoon
Matti Koistinen
14.30 Kahvit
14.50 Pyörämatkailun edistäminen järjestöissä
Heli Laukkanen, Pyörämatkailukeskus
Pyörävaalit -sivuston päivitys
Timi Wahalahti, Jyväskylän pyöräilyseura ry

15.20 Demokraattinen päätöksenteko järjestössä
Raimo Muurinen, Pyöräliitto ry

15.50 Eduskuntavaalivoitto pyöräilylle
Matti Koistinen & Martti Tulenheimo, Pyöräliitto ry

16.30 Ohjelma päättyy Platform 6:ssa

Siirtymä (n. 1,8 km) kävellen, pyörällä tai ratikalla Public House Huurteeseen.

 

17-20 Omakustanteinen illallinen ja illanvietto, Public House Huurre, Sammonkatu 46.

 

Ilmoittautuminen talvipäiville

Ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella! Paikkoja on rajoitetusti.

Talvipäivien osallistumismaksu on 20 €. Tämä sisältää ohjelman, kahvit ja välipalat. Lounas ja illallinen ovat omakustanteisia.

 

Talvipäivät on turvallisempi tila

Pyöräliiton toiminnassa, noudatetaan Pyöräliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa. Pyöräliiton tapahtumiin osallistuvien on noudatettava turvallisen tilan ohjeitamme. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa tapahtumasta poistamiseen.

Pyöräliiton turvallisemman tilan periaatteet

 1. Jokaisella on oikeus omaan tilaan. Huomioi toisten erilaiset rajat ja kunnioita toisten fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta – vaadi sitä tarvittaessa myös itsellesi.  
 2. Kunnioita muita, huomioi yhteisön moninaisuus ja arvosta yksilöiden erilaisuutta. Pyöräliitossa tai sen jäsenjärjestöissä ei suvaita syrjimistä henkilöön tai ryhmään liittyvän syyn perusteella, kuten vamma, terveydentila, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen tai etninen tausta. 
 3. Tunnista ja tunnusta omat etuoikeutesi. Etuoikeudella tarkoitetaan etuja, joita tietyillä sosiaalisilla ryhmillä on ja jotka suojaavat syrjinnältä tietyissä tilanteissa ja asioissa. Kyseenalaista toimintamallisi ja kiinnitä huomiota käyttämääsi kieleen sekä siihen, miten otat tilan haltuun. Käytä positiivista kieltä. 
 4. Anna toisille tilaa ja huolehdi siitä, että kaikki tulevat kuulluksi ja pääsevät osalliseksi. Hyväksy se, että kaikki eivät halua olla yhtä paljon äänessä tai esillä, ja että toimintaan osallistumisen tapoja on monia. Jokaisella on oikeus ilmaista tunteitaan muita vahingoittamatta.   
 5. Pyöräliiton ja sen jäsenjärjestöjen tapahtumat ovat häirinnästä vapaita. Häirintä voi olla esimerkiksi sanallista häirintää, koskettamista tai tuijottamista. Jos joku pyytää lopettamaan häiritsevän käytöksen, se pitää lopettaa. Jos havaitset epäasiallista käytöstä, puutu siihen rauhallisesti ja asiallisesti.  
 6. Ota vastaan palautetta omasta toiminnastasi ja anna myös itse tarvittaessa palautetta. Jos sinulle huomautetaan jostakin, älä vähättele tahatontakaan käytöstäsi, vaan pyri huomioimaan asia jatkossa. Muista myös positiivinen palaute.

Toimintaohjeet häirintä- ja syrjintätilanteisiin löydät täältä.

 

Talvipäivien häirintäyhdyshenkilöt

Minna Takala

P. 050-4801889

minna.takala@pyoraliitto.fi

Tuomo Pollari

P. 050-4065870

tuomo.pollari@pyoraliitto.fi

 

Matkukulujen laskuttaminen Pyöräliitolta

Yli 200 km:n päästä tulevat osallistujien matkakulut maksaa Pyöräliitto. Tällöin matka tulee olla tehtynä Pyöräliiton matkustusohjesäännön mukaisesti:

”Matkatapa valitaan ensisijaisesti kustannusten ja ekologisuuden perusteella, mutta tarvittaessa huomioidaan aikataulujen ja kuljetusmuodon sopivuus:

 • Julkisten liikennevälineiden käyttö korvataan kuitteja vastaan. Matkustajan tulee hankkia lippunsa mahdollisuuksien mukaan kustannustehokkaasti ennakkoon.
 • Oman auton käyttö korvataan, vain jos oman auton käytölle on perusteltu syy ja asiasta on erikseen sovittu toiminnanjohtajan tai hallituksen puheenjohtajan kanssa.”

Toimita Talvipäivien jälkeen matkaan liittyvät tositteet sähköpostilla osoitteeseen matti.koistinen@pyoraliitto.fi. Liitä mukaan seuraavat tiedot:

 • Matkaliput ja kuitit, joista käy selville matkareitti ja matkan hinta
 • Tilinumero ja tilinomistaja, jolle matkakulu maksetaan
 • Sosiaaliturvatunnus (voi toimittaa myös esim. tekstiviestillä toiminnanjohtajalle tai antaa paperilla Talvipäivillä). Tunnus tarvitaan verottajaa varten.

Jos olet joskus aiemmin laskuttanut matkakuluja Pyöräliitolta eikä esimerkiksi tilitietosi ole muuttuneet, riittää pelkkien matkalippujen ja kuittien toimitus.

 

Tule mukaan!

Liittymällä Pyöräliittoon olet mukana edistämässä pyöräilyn erottamista jalankulusta, hyvää reittien talvikunnossapitoa, turvallisia kouluteitä, ihmisten kannustamista pyörän selkään ja pyöräliikenteen huomioimista lainsäädännössä.

Pyöräliitto tavoittelee 30 % nousua pyöräilyn kulkutapaosuudessa vuosien 2018-2025 välillä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme tukeasi

Liity joukkoon iloiseen!

Back to top