Pyöräpajat rullaamaan!

Pyöräpajat rullaamaan! on Pyöräliiton koordinoima 3-vuotinen (2023-2025) STEA-hanke, jossa tarkoituksena on perustaa Suomeen yhteisöllisiä pyöräpajoja sekä tukea jo olemassa olevien toimintaa. Pyöräpajojen avulla tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista, nuorten aikuisten osallisuutta sekä lisätään sosiaalista koheesiota eri ihmisryhmien välillä.

 

Mikä on pyöräpaja?

Pyöräpaja (kansainvälisesti Bike Kitchen) on yhteisöllinen ja avoin tee-se-itse-tila, jossa voi korjata omaa pyöräänsä, oppia pyöränhuoltoa ja olla osa yhteisöä. Pyöräpajatoiminnan avulla ehkäistään liikenneköyhyyttä mahdollistamalla pyöräily ja pyörän huoltaminen kaikille sosioekonomisesta statuksesta riippumatta. Pyöräpajat ovat matalan kynnyksen inklusiivisia kohtaamispaikkoja joiden yhteisöllinen luonne vähentää yksinäisyyttä lisäämällä osallisuutta ja sosiaalista koheesiota erilaisten ihmisryhmien välillä. Pyöräpajat edistävät ekologisia toimintatapoja pidentämällä pyörien käyttöikää ja kierrättämällä vanhat pyörät uuteen käyttöön.

Pyöräpaja ei ole pyöräkauppa eikä pyörähuoltamo eikä kuntouttava työllistämistoimi. Pajatoimintaa ylläpitävät vapaaehtoiset.

Pyöräpajoilla tapahtuu usein muutakin kuin pyöränhuoltoa ja ne voivatkin toimia kaupunkiolohuoneina ja kohtaamispaikkoina sekä omaehtoisen toiminnan mahdollistajina kaupungin asukkaille.

Jokainen pyöräpaja on omanlaisensa ja toiminnan muodot vaihtelevat pajoittain. Suomessa pajatoimintaa järjestetään toistaiseksi Helsingissä, Turussa, Kotkassa, Tampereella ja Joensuussa. Voit tutustua pajoihin alla olevista linkeistä:

Helsinki:

Helsingin Pyöräpaja
Satumaan Dynamo

Turku:

Turun Pyöräpaja
Maailmanpyörä Koroinen

Kotka:

Kotkan Pyöräpaja

Tampere:

Tampereen Pyöräpaja / Instagram

Joensuu:

Joensuun Pyöräpaja / Instagram

Haluatko kuulla lisää?

Haluatko kuulla lisää hankkeesta? Haluaisitko mahdollisesti tukea pyöräpajan perustamiseen omassa kotikaupungissasi? Lisätietoja antaa:

Projektipäällikkö Hemmo Rättyä
p. 044 236 4825
hemmo.rattya(a)pyoraliitto.fi

Tule mukaan!

Liittymällä Pyöräliittoon olet mukana edistämässä pyöräilyn erottamista jalankulusta, hyvää reittien talvikunnossapitoa, turvallisia kouluteitä, ihmisten kannustamista pyörän selkään ja pyöräliikenteen huomioimista lainsäädännössä.

Pyöräliitto tavoittelee 30 % nousua pyöräilyn kulkutapaosuudessa vuosien 2018-2025 välillä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme tukeasi

Liity joukkoon iloiseen!

Back to top