Porvoo * Borgå

VeloFinland saapuu itäiselle uudellemaalle pyöräilykaupunki Porvooseen! Tule nauttimaan pyöräilyreiteistä Porvoonjoen rannoilla, kokeilemaan alamäkipyöräilyä ja nauttimaan vanhan Porvoon historiallisista maisemista.

VeloFinland anländer till cykelstaden Borgå i östra Nyland! Kom och njut av cykellederna längs ån, prova downhillcykling och njut av det historiska landskapet i Borgås gamla stad.

Helppo arkipyöräilykaupunki * En smidig stad för cykling i vardagen

 

Porvoon tavoitteena on tehdä kaupungista toimiva arkipyöräilykaupunki. Kaavoituksella sekä katujen ja muiden yleisten alueiden suunnittelulla Porvoossa edistetään toimivaa ja kattavaa joukkoliikennettä, junayhteyttä sekä pyöräily – ja jalankulkupainotteisten kortteleiden ja alueiden muodostumista. Porvoossa on laaja pyörätieverkosto, jota kehitetään parantamalla pyöräteiden laatua ja yhdisteltävyyttä.

Borgå har som mål att göra staden till en funktionell stad för vardagscykling. Zonindelning och planering av gator och andra offentliga områden i Borgå främjar funktionell och omfattande kollektivtrafik, tågförbindelser och bildandet av cykel- och gångfokuserade kvarter och områden. I Borgå finns ett omfattande nätverk av cykelvägar, som utvecklas genom att förbättra cykelvägarnas kvalitet och och förbindelser.

 

Historiallinen kaupunki * Historisk stad

Porvoo on lyhyiden etäisyyksien kaupunki, jonka 51 000 asukkaasta noin 10 000 asuu kilometrin päässä ja noin 35 500 asukasta alle viiden kilometrin päässä torilta. Useimmille kävely ja pyöräily ovat luonteva tapa tehdä päivittäiset matkat.

Porvoossa pyöräillessä voit kuulla historian lehtien havinaa jokaisessa käänteessä. Pyöräile Albert Edelfeltin jalanjäljillä (n. 14 km), tutustu Porvoon makeistuotantoon reitillä Makeisia, taidetta ja järvimaisemia (n. 10 km) tai suuntaa jokivartta pitkin Kerkkoon kylämiljööseen n. 20 kilometrin Kerkkoon kierroksella

Borgå är en stad med korta avstånd, med cirka 10 000 invånare som bor inom en kilometer från torget och cirka 35 500 invånare mindre än fem kilometer bort. För de flesta är promenader och cykling ett naturligt sätt att röra sig i staden.

När du cyklar i Borgå kan du lätt uppleva all den historia och kultur som är närvarande i staden. Cykla i Albert Edelfelts fotspår (ca 14 km), utforska Borgå sötsaks produktion på vägen Sötsaker, konst och sjölandskap (ca 10 km) eller bege dig längs floden till idylliska Kerkko på den ca 20 km långa rundan.

Elämyksiä pyörämatkailureiteillä * Upplevelser på resplaner för cykelturer

Porvoon seutu osuu monen pyörämatkailureitin varrelle ja tarjoaa elämyksiä muun muassa  vanhan kaupungin tunnettujen ranta-aittojen, tuomiokirkon, ravintoloiden ja hotellien kautta. 

Esimerkiksi South by Cycle reitti kulkee Porvoon kautta ja on ainutlaatuinen sukellus Etelä-Suomen rannikon luonnon ja kulttuurin helmiin.

Borgå ligger längs många cykelturer och erbjuder fina upplevelser genom bland annat gamla stadens kända strandbodar, domkyrkan, restauranger och hotell.

Till exempel går South by Cycle-rutten genom Borgå och rutten är en unik inblick in i de naturliga och kulturella pärlorna på södra Finlands kust.


Tervetuloa Porvoon VeloFinlandiin 26.-27.9.2024! Jää koko viikonlopuksi, osallistu Pyöräliiton vuosikokoukseen 28.9. ja nauti pyöräilystä Porvoon upeissa maisemissa. 

Välkommen till VeloFinland i Borgå 26.-27.9.2024! Stanna hela helgen, delta i Finlands Cykelförbunds årsmöte den 28 september och njut av cykling i Borgås fantastiska landskap.

Kuvat/Fotografi: Porvoo, Matkailu, 2020, ©Sami Heiskanen

Back to top