Ajankohtaiset

← Takaisin

Pyöräilyn ja kävelyn tärkeimpiin kohteisiin valtion tukea

Hallitus esittää valtion 2. lisätalousarviossa uutta 3,5 miljoonaan euron määrärahaa kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. Esitys toteuttaa huhtikuussa tehtyä valtioneuvoston periaatepäätöstä kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä sekä siihen liittyvää valtakunnallista edistämisohjelmaa.

Kävely ja pyöräily ovat yleensä houkuttelevimpia vaihtoehtoja lyhyillä matkoilla, joita tehdään paljon kaupunkien ja kuntien keskustoissa. Uusi määräraha mahdollistaa valtion investointituen, joka kohdistuu pyöräliikenteen ja kävelyn olosuhteisiin kuntien katuverkolla.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun valtio tukee kuntien pyöräilyn ja kävelyn investointeja.

– Ehdotus on historiallisen hyvä ja tärkeä uusi avaus suomalaisessa liikennepolitiikassa. Määräraha on erityisen tervetullut myös siksi, että kunnat ovat olleet valtiota huomattavasti kunnianhimoisempia pyöräilyn edistäjiä ja monet kunnat ovat viime vuosina investoineet parempiin pyöräilyolosuhteisiin enenevässä määrin, sanoo Pyöräilykuntien verkoston toiminnanjohtaja Matti Hirvonen.

– Tilanne on istuvan hallituksen aikana muuttunut ja valtio on ottanut yhä kunnianhimoisemman roolin kävelyn ja pyöräilyn lisäämisessä. Esitys määrärahasta on konkreettisin esimerkki valtion uudesta roolista kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä ja osoittaa arvostusta kuntien tekemälle työlle, kiittelee Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen.

– Investointituki houkuttelee myös kuntia panostamaan pyöräilyyn yhä enemmän, sillä tuen piiriin valittavien hankkeiden kustannuksista kuntien on maksettava puolet, Koistinen korostaa.

– Samalla valtion on myös kehitettävä entistä kunnianhimoisemmin omaa pyörätieverkkoaan, joka sijoittuu pääsääntöisesti valtion tieverkon yhteyteen, Hirvonen muistuttaa.

Pyöräilyjärjestöt toivovatkin hallitukselta jatkoa investointituelle ensi vuoden budjettiin, näin tuen vaikuttavuus kasvaisi merkittävästi. Seuraavalle hallituskaudella pitäisi pystyä jo edistämisohjelmaan kirjattuun 30 miljoonan euron vuosittaiseen valtion investointitukeen, jotta tavoite pyöräilyn ja jalankulun lisäämisestä 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä voitaisiin saavuttaa. Joka tapauksessa summat ovat liikenneinvestoinneiksi pieniä, mutta niistä saatava hyöty kansanterveyden, päästövähennysten ja viihtyisämmän kaupunkiympäristön kautta on suuri. Tutkimusten perusteella tiedetään, että pyöräliikenneinvestoinnit tuottavat itsensä takaisin n. 5-10 kertaisena.

Oletko sitä mieltä, että tämä on hyvä asia? Liity Pyöräliittoon tai sen jäsenjärjestöön ja tule mukaan tukemaan suomalaista pyöräilynedistämistä.

 

Lisätietoja:

Matti Hirvonen, toiminnanjohtaja, Pyöräilykuntien verkosto ry

040 419 4555, matti.hirvonen@poljin.fi

 

Matti Koistinen, toiminnanjohtaja, Pyöräliitto ry

044 279 5588, matti.koistinen@pyoraliitto.fi

Tule mukaan!

Liittymällä Pyöräliittoon olet mukana edistämässä pyöräilyn erottamista jalankulusta, hyvää reittien talvikunnossapitoa, turvallisia kouluteitä, ihmisten kannustamista pyörän selkään ja pyöräliikenteen huomioimista lainsäädännössä.

Pyöräliitto tavoittelee 30 % nousua pyöräilyn kulkutapaosuudessa vuosien 2018-2025 välillä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme tukeasi

Liity joukkoon iloiseen!

Back to top