Jäsenjärjestöksi

Pyöräliiton jäsenjärjestöksi voivat liittyä kaikki sen toiminta-ajatusta kannattavat järjestöt. Pyöräliitto edistää pyöräilyä valtakunnallisesti, auttaa jäsenjärjestöjä kehittymään ja toimii jäsenjärjestöjen verkostoijana.

Liity täyttämällä tämä lomake ja toimittamalla se liitteineen Pyöräliittoon.

Lisätietoja liittymisestä antaa liiton toiminnanjohtaja.

Jäsenjärjestöjen edut

 • Pyöräliitto maksaa perustettavien järjestöjen rekisteröitymismaksun Patentti- ja rekisterihallitukselle (85€)
 • Jäsenrekisterijärjestelmä FloMembers, joka vapauttaa aikaa järjestöbyrokratiasta toimintaan, vahvistaa järjestöjen viestintää ja helpottaa tapahtumailmoittautumisia- ja maksuja (arvo 300–1500 € järjestön koosta riippuen)
 • Rahankeräysjärjestelmä ja -lupa paikallisjärjestön rahankeräykseen (arvo 300–2000 €)
 • Rahoitusta toimintaan: esim. #Pyöräilytalvi -kampanjassa jäsenjärjestöt saavat tukea paikallisten tapahtumien järjestämiseen ja led-valoja jaettavaksi valottomille pyöräilijöille (arvo 400–2000 €)
 • Alennukset VeloFinlandin (arvo n. 55 € / hlö) ja VeloCity-konferenssin (arvo n. 500 € /hlö, tarjolla rajoitetusti) osallistumismaksuista
 • Tapaturmavakuutus retkien, lenkkien vetäjille ja Pyörällä kaiken ikää -pyöräluotseille, Pyöräilykummeille ja koulutetuille maahanmuuttajien pyöräilynohjaajille (arvo 50–200 €)
 • Vastuuvakuutus pyöräretkille ja ohjatuille tapahtumille (arvo 20–100 €)
 • Aineistot pyöräilynedistämiseen ilmaiseksi (arvo 100–1000 €)

Jäsenjärjestöille tarjottavat palvelut

 • Koulutusta pyöräilyolosuhteiden kehittämisestä, järjestötoiminnasta, viestinnästä, vaikuttamistyöstä, maahanmuuttajien pyöräilykoulutuksesta ja Pyörällä kaiken ikää toiminnasta
 • Vuosittainen koulutusviikonloppu Talvipäivät jäsenjärjestöjen aktiivisille toimijoille
 • Verkostoituminen alan muiden toimijoiden kanssa
 • Tukea järjestöjen perustamiseen, kehittämiseen ja ongelmatilanteisiin
 • Kaikkien Pyöräliiton jäsenjärjestöjen jäsenedut ovat kaikkien jäsenten käytössä
 • Asiantuntijat, joita voi hyödyntää paikallisessa toiminnassa

Valtakunnallinen pyöräilijöiden edunvalvonta

 • Pyöräliitto vaikuttaa aktiivisesti pyöräilyä koskevaan lainsäädäntöön, rahoitukseen ja edistämistoimenpiteisiin
 • Monet valtakunnalliset toimet vaikuttavat paikallisesti: esimerkiksi valtion tuki kuntien pyöräteiden rakentamiselle on pitkälti Pyöräliiton vaikutustyön tulosta
 • Pyöräliikenteen suunnittelijoiden ja päättäjien sekä muiden sidosryhmien pyöräilytietämyksen ja -osaamisen lisääminen
 • Osallistuminen julkiseen keskusteluun

EU-tason edunvalvonta ja toiminta

 • Pyöräliitto kuuluu eurooppalaiseen kattojärjestöön European Cyclists’ Federationiin.
 • ECF valvoo pyöräilijöiden etuja EU-tasolla. Mm. ajoneuvolainsäädäntö ja liikenteen EU-rahoitus sekä päästövähennystavoitteet ovat merkittävästi pyöräilyyn vaikuttavia tekijöitä.
 • ECF tarjoaa säännöllisesti ilmaisia verkkokoulutuksia ja tutkimustietoa
 • ECF ylläpitää kansainvälistä EuroVelo -pyörämatkailureitistöä ja koordinoi sen kehittämistä

Jäsenjärjestön velvollisuudet

 • Jäsenmaksun maksaminen (vuonna 2024 jäsenmaksu on 7,50 €/jäsen, josta yksi euro menee ECF:lle.)
 • Jäsenmaksua ei peritä alle 18-vuotiaista jäsenistä ja perhejäsenet lasketaan yhtenä jäsenenä
 • Pyöräilynedistämistoiminta ja Pyöräliiton edustaminen paikallisesti

Tule mukaan!

Liittymällä Pyöräliittoon olet mukana edistämässä pyöräilyn erottamista jalankulusta, hyvää reittien talvikunnossapitoa, turvallisia kouluteitä, ihmisten kannustamista pyörän selkään ja pyöräliikenteen huomioimista lainsäädännössä.

Pyöräliitto tavoittelee 30 % nousua pyöräilyn kulkutapaosuudessa vuosien 2018-2025 välillä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme tukeasi

Liity joukkoon iloiseen!

Back to top