Maahanmuuttajat pyörille

Maahanmuuttajat pyörille!

Monella Suomeen muuttaneella ole aiempaa kokemusta pyöräilystä. Pyöräily on hyvä ja edullinen tapa liikkua itsenäisesti – siksi Pyöräliitto tarjoaa koulutusta erityisesti aikuisille maahanmuuttajanaisille.
Tarjoamme erilaisia kursseja:

  • Koutsikoulutus: Tämä kurssi on suunnattu pyöräilytaitoisille ihmisille, jotka haluavat toimia opettajina alkeiskursseilla.
  • Alkeiskurssi: Tällä kurssilla opetellaan aivan pyöräilyn alkeita askel kerrallaan.
  • Huoltokurssi: Kurssilla tutustutaan pyörän toimintaan ja perushuoltoon

Miksi on hyvä oppia pyöräilemään?

Pyörällä pääsee liikkumaan itsenäisesti ja edullisesti. Se madaltaa kynnystä lähteä kotoa asioimaan ja voi olla avainasemassa esimerkiksi työllistymisen kannalta – työhaastatteluun ja töihin pitää mennä jollain tavalla. Pyöräilyä ei rajoita varallisuus, ajokortti tai julkisen liikenteen aikataulut.
Pyöräily avartaa maailmaa: sen avulla pääsee nopeammin ja kauemmas kotikulmilta kuin jalkaisin. Se voi myös edistää sosiaalista verkostoitumista ja helpottaa arjen pyörittämistä.
Pyöräliiton jäsenjärjestöt ovat vuodesta 2013 lähtien järjestäneet pyöräilyn alkeiskoulutuksia maahanmuuttajille, mutta kysyntä on ylittänyt tarjonnan. Siksi olemme käynnistäneet Maahanmuuttajat pyörille -hankkeen. Haluamme tarjota laadukkaita kursseja eri puolilla Suomea ja juurruttaa pyöräilytaidon osaksi kotoutumisprosessia. Tarkoituksena on luoda verkosto koulutetuista koutseista, jotka toimivat maahanmuuttajien pyöräilynohjaajina. Samalla luomme kontakteja maahanmuuttaneiden ja kantasuomalaisten välille ja osallistamme uusia suomalaisia pyöräilyjärjestöjen toimintaan. Hankkeesta vastaa Pyöräliitossa Federico Ferrara, federico.ferrara@pyoraliitto.fi puh 044 244 5849.

Yhteistyökumppanit

Monika-Naiset Liitto ry, Suomen Pyöräilynohjaajat ry, Joensuun seudun monikulttuuriyhdistys ry, ESOTE, Tampereen ja Helsingin kaupungit

Lisätietoja aiheesta

Satu Leppäsen opinnäytetyö Cycling as a Tool to Improve Active Participation of Immigrants.

Yhteystiedot

Federico Ferrara
projektipäällikkö
federico.ferrara@pyoraliitto.fi
puh 044 244 5849

Takaisin Maahanmuuttajat pyörille -etusivulle / Back to Immigrants on bike main page

Tule mukaan!

Liittymällä Pyöräliittoon olet mukana edistämässä pyöräilyn erottamista jalankulusta, hyvää reittien talvikunnossapitoa, turvallisia kouluteitä, ihmisten kannustamista pyörän selkään ja pyöräliikenteen huomioimista lainsäädännössä.

Pyöräliitto tavoittelee 30 % nousua pyöräilyn kulkutapaosuudessa vuosien 2018-2025 välillä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme tukeasi

Liity joukkoon iloiseen!

Back to top