Maahanmuuttajat pyörille

Monella Suomessa asuvalla maahanmuuttajalla ei ole aiempaa kokemusta pyöräilystä. Kulttuuriin, uskontoon tai lähtömaan elinoloihin liittyvistä syistä johtuen pyöräilytaidot ovat heikot tai puuttuvat kokonaan. Tämä koskettaa erityisesti tyttöjä ja naisia.

Aikuisena pyöräilyn oppiminen itsenäisesti on vaikeaa ja siksi Pyöräliitto on käynnistänyt erityisesti aikuisten maahanmuuttajien pyöräilykoulutuksen kehittämisen. Toiminnalle on saatu hankerahoitus vuosiksi 2018-2020 STEA:lta.

Maahanmuuttajat pyörille -hankkeen tavoitteet:

1. Maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen käyttäen hyödyksi pyöräilyn positiivisia vaikutuksia liikkumiseen, hyvinvointiin ja sosiaaliseen verkostoitumiseen.
2. Parantaa maahanmuuttajanaisten arkea tarjoamalla naisille osaamista itsenäiseen liikkumiseen.
3. Parantaa maahanmuuttajien mahdollisuuksia opiskella ja työllistyä tarjoamalla heille osaaminen edullisen ja nopean liikennevälineen käyttöön.
4. Luoda maahanmuuttajien pyöräilyohjaajien- ja kouluttajien verkosto ja jakaa hyviä käytänteitä ja ideoita koulutuksen jatkuvaksi kehittämiseksi.
5. Luoda verkostoja maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välille sekä osallistaa maahanmuuttajia pyöräilyjärjestöjen toimintaan.

Pyöräilytaidon merkitys

Pyöräily on yksi kansalaistaidoista, joka vapauttaa liikkumaan itsenäisesti, edullisesti ja terveyttä edistävästi. Sujuva liikkuminen kotoa töihin, kouluun ja asioille on tärkeässä roolissa osana arkea ja hyvinvointia. Autoilu ei ole mahdollista kaikille ja toisaalta joukkoliikenne on monissa kaupungeissa ja erityisesti maaseudulla puutteellinen. Polkupyörä tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon liikkumiselle, eikä poissulje kulkijaa iän, sosioekonomisen statuksen tai puuttuvan ajokortin takia.

Pyöräilyopetuksella on monia sekundaarisia vaikutuksia: Itsenäinen ja sujuva liikkuminen omassa elinympäristössä vahvistaa naisten mahdollisuutta kouluttautua ja käydä töissä. Se johtaa sosiaalisen verkoston kehittymiseen, mikä on keskeisessä roolissa onnistuneessa kotoutumisessa. Pyöräilytaidon myötä naisten ei tarvitse turvautua miesten apuun liikkumisessa, vaan he voivat toimia itsenäisemmin.

Pyöräliiton jäsenjärjestöt ovat vuodesta 2013 lähtien järjestäneet pyöräilyn alkeiskoulutuksia maahanmuuttajille, mutta kysyntä on ylittänyt tarjonnan. Maahanmuuttajat pyörille –vastaa tähän kysyntään, nostaa koulutusten laatua sekä juurruttaa toiminnan osaksi kotouttamista.

Yhteistyökumppanit

Monika-Naiset Liitto ry, Suomen Pyöräilynohjaajat ry, Joensuun seudun monikulttuuriyhdistys ry, ESOTE, Tampereen ja Helsingin kaupungit.

Lisätietoja aiheesta

Satu Leppäsen opinnäytetyö Cycling as a Tool to Improve Active Participation of Immigrants.

Tule mukaan!

Liittymällä Pyöräliittoon olet mukana edistämässä pyöräilyn erottamista jalankulusta, hyvää reittien talvikunnossapitoa, turvallisia kouluteitä, pyöräilykasvatuksen viemistä osaksi koulupäivää ja pyöräliikenteen huomioimista lainsäädännössä.

Pyöräliitto tavoittelee 25 % nousua pyöräilyn kulkutapaosuudessa vuosien 2015-2020 välillä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme tukeasi.

Liity joukkoon iloiseen!

Back to top