Vaikuttaminen

Pyöräliiton tavoitteena on kasvattaa pyöräilyn määrää Suomessa 30 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Pääasiallisesti tavoitteeseen pyrkiminen tapahtuu vaikuttamistyön avulla.

SDP:n kansanedustajat Timo Harakka (vas.) ja Maarit Feldt-Ranta Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistisen kyydissä SuomiAreenassa 2017.

Valtakunnallinen edunvalvoja

Pyöräliiton tärkein tehtävä on edustaa pyöräilijöitä valtakunnallisessa päätöksenteossa. Pyöräliittoa kuullaan säännöllisesti asiantuntijana lainsäädäntöä kehittäessä ja liitto toimii aktiiviesti päättäjien ja virkamiesten suuntaan välittämällä heille tietoa pyöräliikenteestä.

Päättäjätapaamiset

Iso osa vaikuttamistyötä ovat päättäjien tapaamiset. Pyöräliitto tapaa säännöllisesti päättäjiä ministereistä kuntien virkamiehiin ja kansanedustajista virastojen johtoon.

Vaikuttamistyömme periaatteina ovat avoimuus ja läpinäkyvyys. Sen vuoksi liitto julkistaa kaikki tapaamisensa poliittisten päättäjien sekä virkamiesten kanssa. Tapaamiskalenterin näet alla.

Tukea paikalliseen vaikuttamiseen

Iso osa tavallista pyöräilijää koskevista päätöksista tehdään kunnanvaltuustoissa. Sen vuoksi paikallinen vaikutustyö on äärimmäisen tärkeää. Paikallisesta vaikuttamistyöstä vastaavat pääsääntöisesti Pyöräliiton jäsenjärjestöt. Pyöräliitto tukee niitä tässä työssä kouluttamalla, tuomalla parhaita esimerkkejä ulkomailta ja välittämällä tietoa ja materiaalia pyöräilystä paikallisjärjestöille sekä päättäjille.

Osa vaikuttamistyöstä tehdään Pyöräliiton jäsenjärjestöjen yhteistyönä. Kunta- ja eduskuntavaaleissa Pyöräliitto järjestää yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa Pyörävaalit -kampanjaa, joka on tavoittanut jo tuhansia ehdokkaita ja saanut heidät pohtimaan pyöräliikennettä päätöksenteossa.

Viestintä vaikuttamisen välineenä

Viestimme monelle kohderyhmälle, monia eri kanavia käyttäen. Tavoitteenamme on sekä osallistua julkiseen keskusteluun että osaltamme edesauttaa yleisen mielipiteen muuttumista pyöräilymyönteisemmäksi. Haluamme tuoda esiin pyöräilyn positiivisia vaikutuksia ja hyviä ratkaisuja pyöräilyn olosuhteitten parantamiseksi.

Vaikuttajaviestinnällä tavoittelemme yhteiskunnallisia päätöksentekijöitä ja mielipidevaikuttajia. Esimerkkinä kirjanen Pieni opas kestävään ja terveelliseen liikenteeseen joka on lähetetty kansanedustajille ja jaettu esim. kunnallispoliitikoille, virkamiehille, liikennesuunnittelijoille. Osallistumme alamme kanalta merkittäviin seminaareihin ja konferensseihin ja järjestämme vuosittain pyöräliikenteen oman tapahtuman VeloFinlandin.

 

Tule mukaan!

Liittymällä Pyöräliittoon olet mukana edistämässä pyöräilyn erottamista jalankulusta, hyvää reittien talvikunnossapitoa, turvallisia kouluteitä, ihmisten kannustamista pyörän selkään ja pyöräliikenteen huomioimista lainsäädännössä.

Pyöräliitto tavoittelee 30 % nousua pyöräilyn kulkutapaosuudessa vuosien 2018-2025 välillä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme tukeasi

Liity joukkoon iloiseen!

Back to top