Ajankohtaiset

← Takaisin

Pyöräliitto teki EU:lle kantelun kevytautolaista

Joulukuussa 2018 eduskunta hyväksyi lakimuutoksen, joka mahdollistaa 15-vuotiaille ajo-oikeuden niin sanottuun kevytautoon. Lain on määrä tulla voimaan 1.11.2019.

Kevytauto ei nimestään huolimatta ole kevyt, vaan tavallisen henkilöauton painoinen. Kevytauto saa painaa 1500 kg, tai 1800 kg, jos auton käyttövoimana on sähkö. Kevytauton maksiminopeus on 60 km/h. Kaupungeissa kevytauto ei oleellisesti eroa henkilöautosta, sillä taajamissa nopeusrajoitukset ovat tyypillisesti alle 60 km/h.

Lakimuutoksessa kevytauto on määritelty T1-ajoneuvoluokan ajoneuvoksi eli traktoriksi, ja sitä saa ajaa mopoauton eli AM/121-luokan ajokortilla. 1.7.2018 lähtien kuljettajantutkintoon ei ole enää vaadittu ajo-opetusta.

Lakiuudistuksen myötä riskiryhmälle (15-17 -vuotiaille) annetaan ajo-oikeus henkilöauton painoiselle ja kaupungissa henkilöauton nopeutta kulkevalle autolle, vieläpä ilman B-ajokortin kuljettajakoulutusta. Tämä on vakava turvallisuusriski jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Lisäksi kevytauton ajo-oikeuden voivat saada muutkin riskiryhmiin kuuluvat henkilöt, joilla ei ole B-ajo-oikeutta, kuten ikääntyneet.

Lakiuudistuksessa ei ole otettu huomioon  mahdollisen virittämisen aiheuttamia riskejä, vaikka lakiesityksessä tunnustetaan, että Ruotsin A-traktoreista yli puolet on viritetty kulkemaan vähintään 80 km/h. Kevytautojen tehot riittävät viritettynä yli 160 km/h huippunopeuteen, joten seuraukset ovat paljon vakavammat kuin mopoautojen virittämisellä. Mopoauton huippunopeus viritettynäkin on alle 80 km/h, sillä sen tehot ovat huomattavasti alhaisemmat. Uuden lain aiheuttamaa heikennystä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuuteen ei ole selvitetty.

Kevytautolaki lisää autoilua ja nuorten liikkumista moottoriajoneuvoilla, minkä seurauksena nuorten aktiivinen liikkuminen vähenee. Liikunnan väheneminen sekä autoilun melu-, pöly- ja mikromuovipäästöt heikentävät väestön terveyttä. Lakimuutos lisää autoliikennettä, mikä jo itsessään heikentää jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Lakimuutos on ilmastotavoitteiden ja liikenneturvallisuustavoitteiden vastainen.

Euroopan komissio on antanut Suomelle huomautuksen kevytautolain luonnoksesta, jossa kevytauton nopeus oli vielä rajoitettu 45 km/h:een. Komissio toteaa muun muassa, että kevytautot eivät ole EU:n traktoriluokan (T) mukaisia ajoneuvoja, niitä ei voi ajaa AM-luokan ajokortilla, eikä uusi kansallinen ajokorttiluokka ole EU-lainsäädännön mukainen.

Pyöräliitto teki Euroopan komissiolle kantelun kevytautolaista. Kevytauto ei käyttötarkoituksensa eikä teknisten ominaisuuksiensa puolesta täytä EU:n T- ja T1-luokan vaatimuksia. Kevytautoja käytetään tavanomaisesti matkustajien ja tavaroiden kuljettamiseen tiellä, mikä on ristiriidassa traktorien määritelmän kanssa. Lisäksi kevytautoille ei ole asetettu sellaisia teknisiä vaatimuksia, että ne soveltuisivat käytettäväksi maatalous- ja metsätöissä. Näin ollen kevytautot tulisi EU-lainsäädännön mukaan katsoa kuuluvaksi moottoriajoneuvoihin. Kevytauto ei myöskään ole EU:n AM-ajokorttiluokkaan kuuluvien ajoneuvojen määritelmien mukainen. Käytännössä lakiuudistuksella kierretään B-ajokorttiluokan ikäraja ja kuljettajaopetus.

Komissio on ottanut kantelun tutkintaansa.


Tule mukaan!

Liittymällä Pyöräliittoon olet mukana edistämässä pyöräilyn erottamista jalankulusta, hyvää reittien talvikunnossapitoa, turvallisia kouluteitä, ihmisten kannustamista pyörän selkään ja pyöräliikenteen huomioimista lainsäädännössä.

Pyöräliitto tavoittelee 30 % nousua pyöräilyn kulkutapaosuudessa vuosien 2018-2025 välillä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme tukeasi

Liity joukkoon iloiseen!

Back to top