Blogi

← Takaisin

Ehdokkaat Pyöräliiton hallitukseen vuodelle 2023

Mikäpä sen mukavampaa kuin tärkeän asian edistäminen hyvällä porukalla? Pyöräliiton piakkoin vanhentuva hallitus julkaisi syyskuun alussa kuulutuksen kiinnostuneiden etsimiseksi tehtäviensä jatkajaksi. Nyt julkaistaan tulokset, eli alustavat ehdokkaat Pyöräliiton hallitukseen vuodelle 2023. Samalla kandidaateille esitettiin muutama kysymys taustojen ja motivaation selvittämiseksi. Osa alustavista ehdokkaista ei kuitenkaan halunnut tietojaan julki, joten hallitustehtävistä kiinnostuneiden määrä on suurempi kuin allaoleva joukko.

Varsinainen ehdolle asettuminen ja hallituksen valinta tapahtuvat vasta itse liittokokouksessa, kuten myös päätöksen tekeminen hallituksen jäsenten määrästä. Joten vielä ehtii lähteä ehdolle ja saada oman nimen tähän alle. Sääntöjen mukaan liiton hallituksen muodostaa puheenjohtaja, 5-10 jäsentä ja 2-5 varajäsentä. Henkilöiden järjestys tässä artikkelissa on arvottu sattumanvaraisesti.

EDIT 23-27.9. täydennetty ehdokastietoja ja kuvia.

29.9. Martti Vepsäläinen on vetänyt ehdokkuuden pois. Pasi Haapakorva lisätty. Kerolan kuva vaihdettu. Paikallisyhdistystietoja lisätty.

30.9. Haapakorvan kuva lisätty. Huom. puuttuva tieto yhdistyksestä nimen alla voi viitata joko siihen, että ehdokas ei ole toimittanut tietoa tai ei ole minkään yhdistyksen jäsen.

1.10. Paanala lisätty.

Minna Takala

TCC Tawast Cycling Club

Kerro lyhyesti, miksi haet hallitukseen

Tärkeitä & merkittäviä asioita yhdessä edistäen.

Oma tausta ja kokemus. Miten voisit hyödyntää sitä hallituksessa?

DI, Tkl, aluekehitysasiantuntija Hämeen liitossa, 30+ vuotta kokemusta kehittämisestä, projekteista ja rahoituksesta yritys, kv & aluekehitys kuvioissa.

Mitä haluaisit tehdä hallituksessa? Mikä olisi sinulle tärkeää Pyöräliiton toiminnassa?

Erityisen kiinnostuksen kohteena – koulutus, TKI, kehitysrahoitus pyöräliikenteen ja pyöräilyn edistämiseen ja pyörämatkailu + häirintäyhteyshenkilönä toimiminen.  Miksi tärkeä – monella tasolla merkittävä aihealue – henkilökohtaisesti, paikallisesti, Suomen & EUn ja ilmaston kannalta & tulevien sukupolvien.

Hannele Kerola

Hepo

Kerro lyhyesti, miksi haet hallitukseen

Harrastan pyöräilyä Suomessa ja Euroopassa. Olen Espoon valtuuston jäsen ja edistänyt kaikin mahdollisin tavoin pyöräilyn edellytyksiä pääkaupunkiseudulla. Muutos ei synny ilman vahvaa vaikuttamista ja riittävää rahoitusta.

Olen laajasti perehtynyt päätöksentekoon sekä valtuutettuna että pitkäaikaisena VM:n lainsäädäntöneuvoksena. Olen varatuomari ja tunnen hyvin lainsäädännön ja sen, mitä eri tasoilla täytyy saada päätetyksi, jotta asia etenee.

Oma tausta ja kokemus. Miten voisit hyödyntää sitä hallituksessa?

Työaikana pyöräilin noin 4 000 kilometriä vuodessa pääosin työmatkalla Espoon Nuuksiosta Senaatintorille. Nyt kilometrejä tulee vähemmän, mutta laajasti eri puolilla Suomea ja Eurooppaa.

Mitä haluaisit tehdä hallituksessa? Mikä olisi sinulle tärkeää Pyöräliiton toiminnassa?

Päätöksentekoon vaikuttaminen.

Timi Wahalahti

Jyväskylän pyöräilyseura JYPS ry

Kerro lyhyesti, miksi haet hallitukseen

Edustamaan Jyväskylää ja jatkamaan hyvää toimintaa liiton hallituksessa.

Oma tausta ja kokemus. Miten voisit hyödyntää sitä hallituksessa?

JYPSin puheenjohtajuus, pyöräilynedistämisvastaavan rooli useatta vuotta peräkkäin, digitoimiston osakas, kansainvälisessä yhteisössä vapaaehtoisten mentorointi…

Mitä haluaisit tehdä hallituksessa? Mikä olisi sinulle tärkeää Pyöräliiton toiminnassa?

Pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamiseen ja autoilun vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet. Hallituksessa isoilta osin työmyyränä IT asioihin liittyen.

Samuli Huusko

Kerro lyhyesti, miksi haet hallitukseen

Haluan tuoda nuoren näkökulman pyöräilyn edistämiseen. Pyöräilen itse aktiivisesti urheilijana juoksun rinnalla ja nyt muutaman vuoden olen pyöräillyt kaupungissa ns. kuntoilijana, joka on antanut eri näkökulman pyöräilyn edistämiseen kuin mitä maantiepyörän tai maastopyörän selästä katsottuna. Haluaisin nähdä yhä enemmän pyöräilijöitä, miksei kävelijöitäkin, liikenteessä.

Kesä liikennesunnittelijana Helsingin Kaupungilla sekä Diplomityö aiheena pyöräväylien talvikunnossapito Helsingin kantakaupungissa ovat innostaneet uran luomiseen pyöräilyn parissa. Näkisin, että pyöräliiton hallituksen kautta voisin jatkaa pyöräilyn edistämistä vapaa-ajallani ja laajentaa osaamistani.

Oma tausta ja kokemus. Miten voisit hyödyntää sitä hallituksessa?

Olen gradua vaille valmis maankäytön ja liikennetekniikan diplomi-insinööri Aalto yliopistosta. Työskentelin yhden kesän Helsingin kaupungilla liikennesuunnittelussa, jossa pääsin liikennesuunnittelijan näkökulmasta suunnittelemaan pyöräväyliä. Teen parhaillaan diplomityötä pyöräväylien talvikunnossapidosta Helsingin kantakaupungissa ja koen, että siitä kerätty tietotaito olisi hyödyksi hallituksessa. Olen aiemmin ollut asukastoimikunnan puheenjohtaja ja ESN-Aallon hallituksessa.

Vapaa-ajallani harrastan kilpailuihin tähtäävää juoksua ja vietän aikaa ruoan laiton ja leipomisen parissa. Harrastukseni on opettanut minulle sitoutumista tavoitteisiin ja motivoi jatkuvaan kehitykseen. Täten näen, että sitoutumiseni mihin tahansa ryhdyn, olisi eduksi pyöräilyn edistämissä.

Mitä haluaisit tehdä hallituksessa? Mikä olisi sinulle tärkeää Pyöräliiton toiminnassa?

En halua rajoittaa mihinkään vaan yleisesti edistää pyöräilyä ja brändätä sitä, jotta pienilläkin paikkakunnilla ihmiset alkaisivat pyöräilemään. Tietysti nyt kun on kokemusta talvikunnossapidon suunnittelusta ja sen vaatimuksista, haluaisin tuoda tietoisuuteen kuinka kriittisessä asemassa hyväkuntoinen infra ja katkeamattomat yhteydet ovat talvikunnossapidon kannalta sekä riittävän laatutason saavuttaminen, jotta ihmiset alkaisivat pyöräilemään ympärivuotisesti.

Yksi minkä edistäminen kiinnostaisi olisi pyörämatkailu ja sen tuominen kuntien/kaupungin tietoisuuteen, jotta kotimaan matkailun rinnalla otettaisiin auton sijasta pyörä.

Näen pyöräliiton toiminnan tärkeyden pyöräilyn tuomisen ihmisten ja päättäjien tietoisuuden sekä yleisesti pyöräilyn määrän monipuolisena edistämisenä. Lisäksi Pyöräliittoon ja jäsenjärjestöihin pitäisi saada monipuolisesti jäseniä ympäri Suomen, jotta pyöräilyä voitaisiin edistää mahdollisimman tehokkaasti.

Aapo Lappalainen

Kerro lyhyesti, miksi haet hallitukseen

Pyöräilyllä on nyt valtava vetovoima ja potentiaali. Haluan olla edistämässä pyöräilyn ja pyöräilymatkailun tunnettavuutta ja kiinnostusta kotimaisen ja kansainvälisen asiakkaan silmissä. Pyöräily on isoin tekijä, joka mahdollistaa menestyksekkään ympärivuotisen matkailun Suomessa. Kehityksen haasteena on, että eri toimijat ovat pahasti siiloutuneita. Tämä koskee kaikkia tasoja – alueita, kuntia, sidosryhmiä, rahoittajia, yrityksiä, sekä muita pyöräilyalan toimijoita. Haluan toimia osaltani siltana, sekä tiedon jakajana ja -kokoajana tässä kokonaisuudessa. Vaikka tätä työtä pyörämatkailukeskus jo osiltaan tekee, koen että vaikuttamistyö pyörämatkailun kehittämisessä, tavallista pyöräilijää koskevissa asioissa, sekä yhteistyön tiivistämisessä olisi merkittävä, etenkin Lapin alueella, josta puuttuu oma Pyöräliiton jäsenjärjestö. Lisäksi haluan osaltani olla edistämässä pyöräliiton strategian mukaisia tavoitteita. Mielestäni nämä vaativat paljon työtä, mutta ovat saavutettavissa aktiivisella, avoimella ja ajankohtaisella dialogilla, etenkin virkamiesten ja päättäjien suuntaan. Haluan osallistua julkiseen keskusteluun, tuoden esiin ratkaisukeskeisiä ehdotuksia olosuhteiden parantamisista, sekä pyöräilyn positiivisten vaikutusten hyödyistä. Haluan osaltani olla muuttamassa yleistä mielipidettä pyöräilymyönteisemmäksi – julistaen pyöräilyn ilosanomaa kaikkialla.

Oma tausta ja kokemus. Miten voisit hyödyntää sitä hallituksessa?

Olen aikaisemmin toiminut lähes 15 vuotta virkamiehenä julkishallinnollisessa organisaatiossa. Tunnen osaltani byrokratian tuomat protokollat, sääntelyt ja toimenpiteet, joka mahdollistaa kokonaisvaltaisen ymmärryksen virkamiesten ja päättäjien suuntaan.
Olen intohimoinen pyöräilijä, jolla on vahva luontoyhteys. Tällä hetkellä erikoisalaani ovat kestävien ja vastuullisten pyörämatkailu tuotteiden ja -palveluiden luominen, sekä tuotteistaminen kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille. Minulla on hyvä kotimainen ja kansainvälinen pyöräilyverkosto, sekä tunnen pyöräilyn yhteisöt ja toimijat hyvin.

Ihmisenä olen joukkuepelaaja. Uskon yhteisön ja yhdessä tekemisen voimaan. Minulla on kyky hallita isoja kokonaisuuksia. Osaan yhdistää pienistä palasista tietoa ja yhdistää ne kokonaisuuksiksi. Olen luonteeltani mahdollistaja, joka luo ratkaisukeskeisen, dialogiin perustuvan ja ihminen keskiössä olevan toimintamallin ympärilleen. Koen, että olisin erinomainen palanen Pyöräliiton hallitukseen. Toisin omalla avoimella ja iloisella persoonallani liiton hallitukseen uusia ja tuoreita ajatuksia ja näkökulmia.

Mitä haluaisit tehdä hallituksessa? Mikä olisi sinulle tärkeää Pyöräliiton toiminnassa?

Vaikuttamistyö ja hallitustyöskentely. Pyörämatkailun kehittäminen ja siihen liittyvän yhteistyön syventäminen. Pyöräilyyn ja turvallisuuteen liittyvän koulutuksen yhtenäistäminen ja standardointi. Rahoituksen kohdentaminen pyöräilyn edistämiseen ja pyörämatkailuun.

Ari Paanala

Kerro lyhyesti, miksi haet hallitukseen

Pitkä kokemus pyöräilyyn liittyvästä kansalaisaktisuudesta ja politiikasta ja ajattelen, että se olisi hyvä saada käytäntöön.

Oma tausta ja kokemus. Miten voisit hyödyntää sitä hallituksessa?

30 vuotta mukana yhdistyselämässä, kokemusta kunta- ja maakuntatason politiikasta kymmenien eri luottamustehtävien kautta ja erinomainen taito viedä pyöräilyasioita eteenpäin.

Mitä haluaisit tehdä hallituksessa? Mikä olisi sinulle tärkeää Pyöräliiton toiminnassa?

Yleismies, strateginen ajattelu, vaikuttamistyö.

Pasi Haapakorva

Oupo ry

Kuva: Mikko Törmänen

Kerro lyhyesti, miksi haet hallitukseen

Haluan olla mukana vaikuttamassa pyöräliikenteen asemaan valtakunnallisella tasolla.

Oma tausta ja kokemus. Miten voisit hyödyntää sitä hallituksessa?

Konsultoin työkseni jalankulun ja pyöräliikenteen suunnittelussa. Minulla on vahvaa liikennealan laki- ja suunnitteluosaamista sekä pitkä kokemus liikennepuolen järjestötoiminnasta. Tunnen erinomaisesti pyöräliikenteen liikennepoliittisen aseman. Olen ollut aiemminkin Pyöräliiton hallituksen jäsen. Oupo ry:n hallituksessa olen ollut perustamisesta lähtien vuodesta 2013.

Mitä haluaisit tehdä hallituksessa? Mikä olisi sinulle tärkeää Pyöräliiton toiminnassa?

Haluaisin ainakin toimia asiantuntijana.

Erika Weckström

Keski-Uudenmaan polkijat

Kerro lyhyesti, miksi haet hallitukseen

Pyöräliikenteen edistäminen on minulle erittäin tärkeä juttu. Pyöräliitto on Suomen ainoa vakavastiotettava toimija tässä asiassa, ja antaisin mielelläni panokseni tähän työhön. Olen laajasti kiinnostunut pyöräliikenteen ja -matkailun edistämisestä.

Oma tausta ja kokemus. Miten voisit hyödyntää sitä hallituksessa?

Olen työskennellyt Pyöräliitossa 2016-2019, joten minulla on hyvä käsitys liiton toiminnasta. Olen työskennellyt myös muissa kansalaisjärjestöissä, joten järjestötyön reunaehdot ovat tutut. Herätin henkiin uinuvan paikallisjärjestömme Järvenpään Fillarikerhon (nyk. Keski-Uudenmaan polkijat), ja olen toiminut sen sihteerinä ja puheenjohtajana. Olen mukana Suomen pyöräilynohjaajien toiminnassa sen viestintäryhmän koordinaattorina.
Pyörämekaanikkona tunnen myös huoltopuolen ja arkipyöräilijöiden tarpeet ovat tulleet tutuiksi sitäkin kautta. Itse hoidan lähes kaikki liikkumiseni pyörällä, jalan tai julkisilla. Autolla kuljen erittäin harvoin. Harrastan myös pyörällä matkailua. MInulla on kokemusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä sekä työhyvinvoinnin edistämisestä.

Mitä haluaisit tehdä hallituksessa? Mikä olisi sinulle tärkeää Pyöräliiton toiminnassa?

Minulle on tärkeää edistää monenlaisten ihmisten mahdollisuutta hoitaa arkimatkansa pyörällä. Olen valmis tarttumaan monenlaisiin tehtäviin, koska työkenttä kiinnostaa laajasti! Olen hyvä viestinnän hommissa, joten voin esimerkiksi osallistua tekstien luomiseen ja editoimiseen. Minulla on osaamista projektien, tapahtumien, koulutusten ym suunnittelusta (tuotin Pyöräliitossa mm. GoExpo-osuutemme ja VeloFinlandit) ja jäsenjärjestöjen tukemisesta (työ Suomen luonnonsuojeluliitossa järjestövastaavana). Tekninen kaavojen kommentointi ei kuulu osaamisarsenaaliin, mutta lähes kaikkea muuta vaikuttamistyötä sen sijaan voin tehdä.

Tuomo Pollari

Tapo

Kerro lyhyesti, miksi haet hallitukseen

Muutama vuosi takana Pyöräliiton hallituksessa ja jatkokausi kiinnostaa. Toiminta on ollut hyvähenkistä ja vaikuttavaa!

Oma tausta ja kokemus. Miten voisit hyödyntää sitä hallituksessa?

Arkipyöräilijä enemmän kuin harrastaja. Tapon puolella vedän liikenneryhmää (hoitaa kaava- ja katusuunnitelmat, yhteydenotot päättäjiin ja suunnittelijoihin). Pyöräliiton hallituksessa vastuualueenani on ollut taloudenseuranta

Mitä haluaisit tehdä hallituksessa? Mikä olisi sinulle tärkeää Pyöräliiton toiminnassa?

olisin kiinnostunut jatkamaan talousseurannassa. Lisäksi yritän löytää enemmän aikaa tutustua Pyöräliiton kannalta oleellisiin laki- ja ohjemuutoksiin.

Tero Nykänen

Kerro lyhyesti, miksi haet hallitukseen

Oma herääminen miten arkipyöräilyn lisääminen on yhteiskunnallisesti niin merkittävä asia ennenkaikkea hyvinvoinnin näkökulmasta.

Oma tausta ja kokemus. Miten voisit hyödyntää sitä hallituksessa?

Minulla on Järvenpäästä urheiluseuratoimijataustaa ja yli 10 vuotta liikuntakeskusyrittäjänä aina vuoteen 2019 saakka. Itse luovuin autosta 2.5 vuotta sitten ja siirryin ensisijaisesti kulkemaan pyörällä. Minulla on taustaa erilaisten hyvinvointiin liittyvien projektien läpiviennistä ja sitä voisi hyödyntää ehkä esimerkiksi jäsen- ja varainhankinnassa.

Mitä haluaisit tehdä hallituksessa? Mikä olisi sinulle tärkeää Pyöräliiton toiminnassa?

Arkipyöräilyn edistäminen. Isoin ongelmakohta yksilötasolla on pyörän turvallinen säilyttäminen kaupunkiasujalla. Mutta luulen, että käytännön tasolla olisin mielelläni mukana käytännön myynti-ja markkinointi projekteissa esimerkiksi jäsenhankintaan liittyen

Kaisa Aro

Kerro lyhyesti, miksi haet hallitukseen

Olen kiinnostunut edistämään pyöräilyn houkuttelevuutta Suomessa, niin logistiikan, liikunnan, ajanviettämisen kuin matkailunkin muotona, koska uskon vakaasti pyöräilyn lisääntymisen tuovan mukanaan monia etuja ympäristön, terveyden, kaupunkien viihtyvyyden, ihmisten saamien kokemusten, Suomen houkuttelevuuden yms. kannalta.

Oma tausta ja kokemus. Miten voisit hyödyntää sitä hallituksessa?

Itselleni pyöräily on kätevä tapa siirtyä paikasta toiseen keino nähdä maisemia ja ihailla auringonlaskuja. Olen alkujaan luonnontieteilijä ja toiminut Loimu-liiton (ent. LAL) alajärjestöjen hallituksissa. Nykyään teen tutkimusta brändirakkaudesta paikkabrändien kontekstissa. Olen erityisen kiinnostunut vastuullisemman matkailumarkkinoinnin näkökulmasta, ulkoilumatkailusta, pyörämatkailusta & sen tuomista mahdollisuuksista myös pienemmille paikkabrändeille.

Mitä haluaisit tehdä hallituksessa? Mikä olisi sinulle tärkeää Pyöräliiton toiminnassa?

Voisin tuoda hallitukseen brändirakkaustutkimuksen kautta saamaani markkinoinnillista näkökulmaa. Minulle olisi tärkeää pienien paikkakuntien ja siellä toimivien tahojen tavoittaminen ja sinne vaikka sitten jonkinlaisen pyörämatkailuinnostuksen istuttaminen sekä pyörällä liikkumisen puolustaminen ja esillä pitäminen, jotta se huomioitaisiin paikallisessa ja kansallisessa päätöksenteossa vaikkapa liikenneinfraa suunniteltaessa :)

Reetta Keisanen

Hepo ry

Kerro lyhyesti, miksi haet hallitukseen

Haluan jatkaa hallituksessa pyöräliikenteen kehittämistä Suomessa. Töitä meillä vielä riittää paljon. Haluan myös kehittää osaamistani hallitustyöskentelyn suhteen, jotta Pyöräliiton hallitus pystyisi mahdollisimman tehokkaasti kohdentamaan vähäiset resurssit siihen mistä on eniten hyötyä pyöräliikenteen edistämiseksi.

Oma tausta ja kokemus. Miten voisit hyödyntää sitä hallituksessa?

Oma kokemukseni pyöräliikenteeseen liittyen on erityisesti pyöräliikenteen suunnittelusta, koordinoinnista ja projektijohtamisesta. Olen työskennellyt mm. Helsingin kaupungin pyöräilykoordinaattorina ja nykyään olen projektipäällikkönä pyöräliikenteen hankkeissa Ramboll FInland Oy:ssa, toistaiseksi tosin vanhempainvapaalla. Yhdistysten parissa olen aikaisemmin toiminut myös Maantieteen opiskelijat ry:n puheenjohtajana sekä Iso-Ylläksen hiihtokoulu ry:n hallituksessa sekä työntekijänä Olarin Voimistelijat ry:ssa. Näistä aikaisemmista kokemuksista on hyötyä myös Pyöräliiton toiminnan kehittämiseen sekä tietenkin myös vuosien 2021 ja 2022 kokemuksesta Pyöräliiton hallituksessa sekä varapuheenjohtajana että puheenjohtajana. Nyt Pyöräliiton toimintaan kahden vuoden ajan nähneenä on selkeämpi kuva siitä, mitä meidän tulee jatkossa priorisoida ja nämä asiat onkin saatu hyvin toimintasuunnitelman 2023 luonnoksessa kärkeen. Odotan, että pääsemme toteuttamaan uutta toimintasuunnitelmaa.

Mitä haluaisit tehdä hallituksessa? Mikä olisi sinulle tärkeää Pyöräliiton toiminnassa?

Pyöräliiton toiminnassa tällä hetkellä tärkeimpänä näen valtion infra rahoitukseen vaikuttamisen, jotta pyöräliikenteen rahoitustaso saadaan pysyvästi korkeammalle tasolle. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan yhä enemmän resurssia ja tätä tavoitetta edesauttaisi myös kantaaottava hallitus, joka innostaisi myös jäsenjärjestöjä sekä uusien innokkaiden mukaan saaminen Pyöräliittoon. Tärkeänä näenkin siis uusien henkilöiden mukaan innostamisen ja kouluttamisen niin Pyöräliiton hallitukseen, työntekijöiksi kuin jäsenjärjestöihin, jotta pyöräliikenteen edistäminen pysyy aktiivisena ja toiminta vakaana sekä uudistuvana.

Minna Sirkiä

Pyöräliitto ry

Kerro lyhyesti, miksi haet hallitukseen

Pyöräilyn edistäminen kiinnostaa minua ja haluaisin päästä aitiopaikalle katsomaan, mitä toiminta Suomessa on.

Oma tausta ja kokemus. Miten voisit hyödyntää sitä hallituksessa?

Olen valmistunut liikenneinsinööriksi HAMK:sta 04/22, tällä hetkellä työskentelen Swecolla ratasuunnittelun puolella. Työnkuvaani kuuluu sekä ratasuunnittelu että siihen liittyvät muut asiat, kuten pyöräbaanojen tarkastelua ja esteettömyyden suunnittelua. Olen 4 verrattain pienen lapsen äiti ja meidän perhe kulkee aktiivisesti pyörillä Hyvinkään seudulla, sillä autoa perheessä ei ole. Näkökulmaa pyöräliikenteeseen, sen onnistumisiin ja haasteisiin löytyy siis myös perheenäidin näkökulmasta.

En ole aiemmin toiminut hallituksen jäsenenä missään, mutta olen kiinnostunut toiminnasta ja vaikuttamisesta.

Mitä haluaisit tehdä hallituksessa? Mikä olisi sinulle tärkeää Pyöräliiton toiminnassa?

En osaa näin äkkiseltään sanoa, mitä hallituksessa tehdään, mutta oma toiveeni on päästä edistämään turvallista pyöräilyä ja vaikuttamaan myös esim. kuntien suuntaan sujuvan pyöräliikenteen ja pyöräpysäköinnin edistämisen merkeissä.

 

Raimo Muurinen

raimo.muurinen@pyoraliitto.fi Osallisuusasiantuntija. Demokratian kehittämisen ja avoimen yhteiskunnan ystävä. Yhteiskuntatieteiden maisteri (politiikan tutkimus) Tampereen yliopistosta.

Tule mukaan!

Liittymällä Pyöräliittoon olet mukana edistämässä pyöräilyn erottamista jalankulusta, hyvää reittien talvikunnossapitoa, turvallisia kouluteitä, ihmisten kannustamista pyörän selkään ja pyöräliikenteen huomioimista lainsäädännössä.

Pyöräliitto tavoittelee 30 % nousua pyöräilyn kulkutapaosuudessa vuosien 2018-2025 välillä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme tukeasi

Liity joukkoon iloiseen!

Back to top