Blogi

← Takaisin

Hyviä muutoksia tieliikennelakiin

Kesällä 2020 voimaan tulleeseen tieliikennelakiin jäi muutamia korjattavia asioita ja hallitus onkin antanut parikin esitystä eduskunnalle niiden paikkaamiseksi. Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi keskiviikkona 4.11.2020 mietinnön, jossa on monia hyviä muutoksia.

Suuntamerkki kädellä näytettäessä

Ehkä tärkein muutos liittyy suuntamerkin näyttämiseen kädellä, sillä se koskettaa heti muutoksen tultua voimaan kaikkia pyörllä liikkuvia. Voimassa olevan lain mukaan suuntamerkkiä on näytettävä kädellä koko käännöksen ajan. Mietinnön mukaan suuntamerkkiä kädellä näytettäessä riittää, että suuntamerkin näyttää jossain vaiheessa käännöstä. Muutoksen jälkeen ei siis tarvitse jäisellä tiellä koko ajan näyttää suuntamerkkiä. Tämä muutos tuli Pyöräliiton ehdotuksesta.

Jos pyörässä on vilkut, niitä pitää kuitenkin käyttää koko kääntymisen ajan.

Turvallinen ajoneuvon ja raitiovaunun kuljettaminen

Nykyinen laki: ”Ajoneuvo ja raitiovaunu on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.”

Mietintö: ”Ajoneuvo ja raitiovaunu on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennakoitavissa tilanteissa.”

Lakia siis selkeytetään niin että ennakointivelvollisuus korostuu.

Polkupyöräopastin

Sen sijaan, että nuoliopastin olisi neliaukkoinen, jossa ylin aukko on sininen pyöräilijäkuva, on nyt lakiin tulossa Pyöräliiton ajama kolmiaukkoinen opastin, jossa on pyörä+nuoli kaikissa valoaukoissa. Tämä selkeyttää liikennevaloja ja tekee pyöräliikenteen liikennevalon helpommaksi erottaa muista liikennevaloista.

 

 

 

 

 

Liikennemerkki B7, Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa

Nykyinen laki: ”Merkillä osoitetaan, että ajoneuvolla ja raitiovaunulla on väistettävä ajorataa pyörätien jatkeella ylittävää polkupyöräilijää. Merkillä voidaan osoittaa vain rakenteellisesti korotettu pyörätien jatke.”

Mietintö: ”Merkillä osoitetaan, että ajoneuvolla ja raitiovaunulla on väistettävä ajorataa pyörätien jatkeella ylittävää polkupyöräilijää. Merkillä osoitetaan vain rakenteellisesti korotettu pyörätien jatke. Liikennevalo-ohjatussa tienylityspaikassa merkillä voidaan kuitenkin osoittaa pyörätien jatke, jota ei ole rakenteellisesti korotettu.

B7:n käyttömahdollisuudet kasvoivat tämän muutoksen myötä merkittävästi. Esim. Joensuussa on risteyksiä, jotka ovat tasa-arvoisia ja liikennevalo-ohjattuja, mutta niissä voisi olla intressejä antaa pyöräliikenteelle prioriteetti jollakin risteyssuunnalla silloin kun valot eivät ole toiminnassa. Mutta tämä voisi jäädä tekemättä jos pitäisi rakentaa koroke. Nyt ne voidaan tehdä pelkällä liikennemerkillä. Askel siihen suuntaan, johon Pyöräliitto halusi B7:n menevän.

Liikennemerkki F23 Pyöräilyn paikannimi

Pyöräliikenteen poikkeusjärjestelyt on mietinnön mukaan merkittävä aina keltaisella opasteviitoissa. (Siis toisin kuin vieressä olevassa kuvassa). Hyvä muutos!

 

 

 

 

M1 Ajokaistanuoli

Nykyinen laki: ”Ajokaistanuolella osoitetusta ryhmitysjärjestelystä poiketen saa polkupyöräilijä ja mopoilija, joka aikoo kääntyä vasemmalle, ajaa risteyksen yli oikeanpuoleista suoraan ajavalle liikenteelle tarkoitettua ajokaistaa pitkin. Ajokaistanuolella voidaan osoittaa myös kulkusuunta ajokaistalla ja pyörätiellä.”

Mietintö: ”Ajokaistanuolella osoitetusta ryhmitysjärjestelystä poiketen saa polkupyöräilijä ja taajaman ulkopuolella myös mopoilija, joka aikoo kääntyä vasemmalle, ajaa risteyksen yli oikeanpuoleista suoraan ajavalle liikenteelle tarkoitettua ajokaistaa pitkin.
Ajokaistanuolella voidaan osoittaa myös kulkusuunta ajokaistalle ja pyörätielle.”

Nyt voi siis ajoradalta ohjata nuolella ohjata pyörätielle ja toisinpäin. Tarpeellinen ja hyvä muutos, jota Pyöräliittokin on edistänyt.

 

M6 Ohjausviiva

Mietinnön mukaan ohjausviivaa voidaan käyttää vastaisuudessa ohjaamaan liikenne sille tarkoitetulle ajokaistalle tai pyörätielle.

Ohjausviivaa voi siis jatkossa käyttää pyöräliikenteen ohjaamiseen ilman ongelmia.

 

M8 Pyöräilijä-tiemerkintä

Tätä merkintää ei ole enää pakko käyttää. Helpottanee jossain määrin pyöräkaistojen ja -teiden rakentamista, sekä yksisuuntaisten katujen muuttamista kaksisuuntaisiksi pyöräliikenteelle. Toivottavasti ei kuitenkaan johda siihen että merkinnän käyttö vähenee liikaa ja on vaikeaa erottaa pyörätie katuympäristössä.

 

Liikennemerkki H23 Kaksisuuntainen pyörätie

Nykyinen laki: Lisäkilvellä H23.1 voidaan osoittaa risteävä kaksisuuntainen pyörätie. Lisäkilpeä käytetään merkin B5 (väistämisvelvollisuus risteyksessä) tai B6 (pakollinen pysäyttäminen) yhteydessä.

Mietintö: Lisäkilvellä H23.1 osoitetaan risteävä kaksisuuntainen pyörätie. Lisäkilpeä käytetään merkin B5 tai B6 yhteydessä.

Kaksisuuntaisesta pyöräliikenteestä kertova lisäkilpi on siis pakollinen muutoksen jälkeen. Hyvä muutos.

 

Edit: Aiemmassa versiossa tekstistä sanottiin että laista olisi poistumassa: ”Ajoneuvoa ei saa ajaa aiheettoman hitaasti eikä tarpeettomasti äkkiä jarruttamalla.”

Tosiasiassa tämä siirtyy laissa vain toiseen kohtaan.

Tule mukaan!

Liittymällä Pyöräliittoon olet mukana edistämässä pyöräilyn erottamista jalankulusta, hyvää reittien talvikunnossapitoa, turvallisia kouluteitä, ihmisten kannustamista pyörän selkään ja pyöräliikenteen huomioimista lainsäädännössä.

Pyöräliitto tavoittelee 30 % nousua pyöräilyn kulkutapaosuudessa vuosien 2018-2025 välillä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme tukeasi

Liity joukkoon iloiseen!

Back to top