Blogi

← Takaisin

Jäsenistöltä vahva tuki Pyöräliiton toiminnalle

Pyöräliiton jäsenkyselyn tulokset ovat valmistuneet. Yhteensä 173 jäsentä vastasi kyselyyn. Vastaajista noin 10 % toimi järjestöjen hallituksissa tai muissa vastuutehtävissä. Suurin osa vastaajista oli siis tavallisia jäseniä.

Odotetusti pyörällä liikkuvien edunvalvonta ja vaikuttaminen valtakunnan tasolla nähdään tärkeimpänä Pyöräliiton toimintana (asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo 4.8). Tässä Pyöräliitto on onnistunut jäsenten mielestä hyvin (keskiarvo 3.6). Alle 5% arvioi Pyöräliiton onnistuneen edunvalvonnassa huonosti tai kohtalaisesti (vastaukset 1 tai 2). Pyöräliitto edustaa julkisuudessa pyörällä liikkuvia hyvin (keskiarvo 3.8).

Muut tärkeimpinä pidetyt asiat ovat EU-tason edunvalvonta (4.4), liikenneammattilaisten osaamisen kehittäminen esimerkiksi VeloFinland-konferenssissa (4.3) sekä pyöräilyyn kannustaminen valoja jakamalla ja pyöräilystä positiivisista puolista viestiminen (4.3).

Kaikki toimintamuodot, esimerkiksi Pyörällä kaiken ikää ja Maahanmuuttajat pyörille -toiminta arvioitiin tärkeydessä selvästi yli keskitason. Vähiten tärkeänä (3.2) nähtiin erilaiset jäsenedut.

Vastaajien kesken esiintyi hajontaa siinä, kuinka hyvin he saivat tietoa Pyöräliiton toiminnasta. Tässä on kehittämisen paikka. Esimerkiksi EU-tasolla vuoden 2022 alusta pakolliseksi määrätty autojen älykäs nopeusavustin on yksi kattojärjestömme ECF:n pitkäaikaisen vaikutustyön tuloksia, johon myös Pyöräliitto on osallistunut. Tästä viestiminen on kuitenkin jäänyt vähäiseksi, vaikka merkitys liikenneturvallisuudelle on suuri.

Pyöräliiton hallituksessa olemme luonnollisesti tyytyväisiä tähän palautteeseen ja siihen, että toiminnan painopisteet ovat jäsenistön tärkeinä pitämissä asioissa. Pienelle järjestölle on tärkeää, että vähiä resursseja ei käytetä toisarvoisiin asioihin.

Omasta ja liittohallituksen puolesta haluan kiittää kaikkia vastaajia, henkilökuntaa ja vapaaehtoisia. Tuntuu hienolta saada tällaista palautetta. On helppo olla samaa mieltä erään vastauksen kanssa: “Ilo kuulua näin hyvin vaikuttavaan liittoon.”

Janne Takala, puheenjohtaja

Tule mukaan!

Liittymällä Pyöräliittoon olet mukana edistämässä pyöräilyn erottamista jalankulusta, hyvää reittien talvikunnossapitoa, turvallisia kouluteitä, ihmisten kannustamista pyörän selkään ja pyöräliikenteen huomioimista lainsäädännössä.

Pyöräliitto tavoittelee 30 % nousua pyöräilyn kulkutapaosuudessa vuosien 2018-2025 välillä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme tukeasi

Liity joukkoon iloiseen!

Back to top