Blogi

← Takaisin

Kysymyksiä ja vastauksia sähköpyörien tuesta

Miksi pyöräilyä halutaan tukea?

Pyöräily on yhteiskunnan kannalta hyvä investointi. Helsingin kaupungin tutkimuksen mukaan jokainen pyöräilyyn sijoitettu euro tuottaa yhteiskunnalle 8 euron hyödyt. Tärkein hyöty on pienentyneet sairaanhoitokulut parantuneen kansanterveyden ansiosta (Pyöräilymetropoli 2017 -katsaus).

Millaiseen pyörään tukea saa?

Tukea myönnettäisiin uuden sähköavusteisen polkupyörän hankintaan. Pyörässä tulee olla polkimet tai käsikammet. Moottori saa olla enintään 250 watin tehoinen. Se saa toimia vain poljettaessa ja sen pitää kytkeytyä toiminnasta nopeuden saavuttaessa 25 kilometriä tunnissa. Sähköpyörätukea voidaan maksaa samasta sähköavusteisesta polkupyörästä vain kerran eikä tukea voida maksaa käytetyistä pyöristä. Lisäksi edellytettäisiin, että avustukseen varattua määrärahaa on käytettävissä.

Tukea ei saa sähkömoottorilla varustettuihin pyöriin, joissa moottori toimii ilman polkemista kaasukahvasta kääntämällä.

Miksi tuetaan sähköpyörien hankintaa? Miksei tueta tavallisten pyörien ostoa?

Sähköavusteisten pyörien houkuttelevuus on merkittävästi suurempi kuin tavallisten pyörien. Sähköavusteiset pyörät saavat autoilijat huomattavasti helpommin siirtymään pyörän käyttäjäksi kuin tavalliset pyörät. Sähköavusteinen pyörä on toimiva ratkaisu Suomen oloissa ympäri vuoden ja hyvä apu mäkisemmillä seuduilla.

Tutkimusten mukaan sähköavusteisten pyörien terveyshyödyt ovat samaa tasoa kuin tavallistenkin, sillä sähköavusteisilla ajetaan pidempiä matkoja ja useammin kuin tavallisilla pyörillä. Tukea ei saa pyöriin, jotka toimivat ilman polkemista, joten jokainen tuettu pyörä vaatii liikuntaa käyttäjältään.

Tavallisten pyörien markkinat ovat jo toimivat: niiltä löytyy jo jokaiseen hintaluokkaan sopiva vaihtoehto. Sähköpyörien kohdalla käytettyjen pyörien markkina puuttuu lähes täysin eikä sähköavusteisia pyöriä – etenkään tavarapyöriä – saa kaikkialta maasta.

Pyöräliiton mielestä myös tavallisesta pyöräilystä pitää tehdä houkuttelevampaa. Liitto onkin ehdottanut mm. pyörien ostosta ja huollosta aiheutuvien kustannusten verovähennysoikeutta, tasa-arvoisempaa työmatkakuluvähennystä sekä virkistyssetelin käyttömahdollisuuden laajentamista pyörien huoltoon.

Mitkä ovat tuen vaikutukset?

Liikenne- ja viestintäministeriön arvion mukaan tuella hankittaisiin vuosina 2018–2021 noin 40 000 sähköavusteista pyörää.

Norjassa ja Ruotsissa sähköavusteisten polkupyörien hankintatukien on havaittu innostavan entistä pidempien automatkojen korvaamiseen pyöräilyllä. Norjassa ja Ruotsissa hankintatukien hyödyt ovat olleet pelkkiä pyörähankintoja laajemmat: hankintatuet ovat lisänneet ihmisten kiinnostusta sähköavusteisiin polkupyöriin ja pyöräilyyn liikkumismuotona, mikä on lisännyt paitsi sähköavusteisten polkupyörien hankintoja, myös pyöräilyä ylipäätään.

On todennäköistä, että vastaavat hyödyt toteutuvat myös Suomessa.

Korvaavatko sähköpyörät oikeasti automatkoja?

EU:n laajuisessa tutkimusyhteenvedossa todetaan, että eri tutkimuksissa sähköpyörämatkoista 16%76% korvaa automatkoja. Tarkkaa prosenttilukua ei voine Suomeen antaa, mutta on syytä olettaa, että ainakin kolmannes sähköpyörämatkoista olisi ilman sähköpyörää tehty henkilöautolla.

Eihän sähkö ole päästötöntä

Sähköavusteinen pyörä kuluttaa sataa kilometriä kohden sähkömoottorista ja ajotavasta riippuen noin 1–1,5 kilowattituntia sähköä. Samalla määrällä energiaa saunoo noin 10 minuuttia tai pesee koneellisen astioita (Energiankulutustaulukko)
Energialähteestä riippuen sähköavusteisen pyörän elinkaarenaikainen päästövaikutus on kilometriä kohti 4–14 grammaa, kun moottoriajoneuvojen päästöt kasvavat samalla matkalla 180 grammaan. Sähköavusteisen polkupyörän ympäristövaikutuksiin ja kokonaispäästöihin vaikuttaa se, kuinka pyörän lataamiseen käytettävä sähkö tuotetaan. Sähköavusteisen polkupyörän kokonaisvaikutukset ympäristölle ovat kuitenkin hyvin vähäiset. Liikenteen päästöjä mitattaessa sähköavusteinen polkupyörä on laskennallisesti päästötön.

Sähköavusteinen pyöräily vähentää liikenteen päästöjä ja tukee kestävää kaupunkikehitystä. Sähköavusteinen pyöräily pidentää keskimääräisiä pyöräilymatkoja ja vähentää liikenneruuhkia. Korvatessaan yksityisautoilua sähköavusteiset pyörät vähentävät kaupunkien tyypillisiä ongelmia, kuten melua ja ilmansaasteita. Suurissa eurooppalaisissa kaupungeissa toteutetuissa kokeiluissa on havaittu, että sähköavusteiset pyörät ovat olleet kymmenen kilometrin matkalla autoa nopeampia kulkuvälineitä, mikä lisää entisestään niiden houkuttelevuutta kulkuvälinevalintana.

Miten tuki käytännössä maksetaan?

Sähköpyörätukea haettaisiin Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi:lta. Hakemuksessa tulisi ilmoittaa sähköpyörätuen saajan henkilötiedot, yksilöity selvitys hankitusta sähköavusteisesta polkupyörästä ja tosite sähköavusteisen polkupyörän hankinnasta. Liikenteen turvallisuusviraston tarkoituksena on automatisoida hakemusten käsittely, jotta avustuksen hakijat voivat sujuvasti tehdä hakemuksen verkossa.

Eikö tämä johda siihen että ihmiset ostavat tuettuja pyöriä ja myyvät ne Saksaan?

On varmasti käytännössä helpompaa myydä pyörä eteenpäin Suomeen kuin ulkomaille, jolloin Suomeen syntyy paremmin toimivat käytettyjen sähköpyörien markkinat ja pyöräilyn hyödyt jäävät Suomeen.

Tukea myös voi saada vain yksityishenkilö ja vain kerran vuodessa. Tämä rajoittaa ammattimaista tuella kikkailua.

Eivätkö kauppiaat vain lisää 400€ pyörien hintaan?

Olemme osa Euroopan laajuisia avoimia sisämarkkinoita. Suomen tukipolitiikka ei vaikuta pyörien hintoihin Euroopassa. Jos suomalaiset kauppiaat nostaisivat hintojaan merkittävästi, sähköpyöriä tilattaisiin ulkomailta lisää.

Mistä rahat tähän otetaan?

Sähköautojen hankintatukeen ja autojen romutuspalkkioon suunnitelluista rahoista on jäämässä osa käyttämättä. Näiden rahojen yhdeksi käyttötarkoitukseksi ollaan nyt lisäämässä sähköpyörien hankintatukea. (Lausuntopalvelu)

Miksi tuki on kiinteä summa? Eikö kannattaisi olla osuus hinnasta?

Pyöräliitto on esittänyt tueksi 25% pyörän hinnasta 1000€ tukeen eli 4000€ ostohintaan asti, mikä vastaisi Ruotsissa käytössä olevaa mallia. Tämä helpottaisi esimerkiksi sähköavusteisten tavarapyörien hankintaa.

Sekä prosentuaalinen että tasasuuruinen tuki lisäävät kuitenkin molemmat pyöräilyä ja tuovat tavoiteltuja hyötyjä.

Eikö hankintatuki ole ongelmallinen tukimuoto?

Yhteiskunta tukee moninaisten asioiden hankintaa, kuten esimerkiksi sähköauton ja omistusasunnon. Niin kauan kuin tukia ylipäätään on, kannattaa tukea toimintaa, joka hyödyttää sekä yhteiskuntaa että yksilöitä. Siis esimerkiksi pyöräilyä.

Alv-alennus kaikista pyörien huolloista olisi esimerkki toisenlaisesta tukemisesta.

Eikö olisi parempi laittaa miljoonat pyöräteiden korjaukseen?

Pyöräinfran parantaminen on tärkeää ja Pyöräliitto on pyrkinyt edistämään sitäkin. Pyöräilyn lisäämiseen tarvitaan monia eri keinoja.

Saako tukea pyörän tilaamiseen ulkomailta?

Kyllä. Lakiehdotus ei rajaa pyörän ostopaikkaa, ja EU:n alueella rajaaminen olisi myös sisämarkkinasääntöjen vastaista. Pyörästä pitää kuitenkin olla riittävä kuitti, joka osoittaa että kyse on sähköpyörästä.

Miksei ALV-alennusta?

ALV-kantoja pyritään EU:n laajuisesti harmonisoimaan ja vähentämään alennettujen ALV-kantojen määrää. Uutta ALV-alennusta on erittäin vaikea saada hallituksessa hyväksytyksi.

Onko tuesta jo päätetty

Ei. Nyt kyseessä on hallituksen ehdotus. Eduskunta päättää lainmuutoksesta loppukevään aikana. Laki saattaa myös vielä muuttua nyt käytävän kommenttikierroksen aikana.

 

Satu Silvo kulkee sähköpyörällä.

Tule mukaan!

Liittymällä Pyöräliittoon olet mukana edistämässä pyöräilyn erottamista jalankulusta, hyvää reittien talvikunnossapitoa, turvallisia kouluteitä, ihmisten kannustamista pyörän selkään ja pyöräliikenteen huomioimista lainsäädännössä.

Pyöräliitto tavoittelee 30 % nousua pyöräilyn kulkutapaosuudessa vuosien 2018-2025 välillä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme tukeasi

Liity joukkoon iloiseen!

Back to top