Blogi

← Takaisin

Liittokokous hyväksyi avoimesti valmistellut esitykset, puheenjohtaja jatkokaudelle

Pyöräliitto ry:n kahdeksas sääntömääräinen liittokokous järjestettiin VeloFinland-seminaarin yhteydessä Oulussa lauantaina 1.10.2022. Paikalla oli reilut toistakymmentä kokoustajaa ja etäosallistujat mukaan laskien vahvuus nousi yli kahdenkymmenen. Puhetta johti Oulun Polkupyöräilijöiden pitkäaikainen vaikuttaja ja “Pyöräliiton ensimmäinen kansanedustaja” Jenni Pitko.

Kokouksen puhetta johti Jenni Pitko ja sihteerinä toimi Matti Koistinen.

Kokous hyväksyi esityslistan mukaiset esitykset käytännössä sellaisenaan. Vain vastuuvapauskohdasta korjattiin kirjoitusvirhe vuosiluvusta. Kokouksen valmistelussa oli noudatettu poikkeuksellisen laajaa avoimuutta. Kaikki esitetyt asiakirjat olivat olleet verkossa kommentoitavina etukäteen, ja toimintasuunnitelma ja talousarvio yhteiskirjoitusasiakirjoina Google Docsissa. Avoin valmistelumahdollisuus ei kuitenkaan kerryttänyt varsinaisia muutosesityksiä, vaan niin ikään vain yksittäisten kirjoitusvirheiden korjausehdotuksia. Sen sijaan toimintasuunnitelman avoimeen valmisteluun oli jo etukäteen osallistunut satapäinen vastaajajoukko, joiden mielipiteet löytyvät aukikirjoitettuna ensi vuoden toimenpiteiden perusteluina.

Liiton puheenjohtajaksi oli yksi ehdokas eli istuva puheenjohtaja Reetta Keisanen (pääkuvassa edessä vasemmalla), joka valittiin aplodien saattelemana jatkokaudelle.

Hallituksen valintaa varten järjestettiin Pyöräliiton liittokokoushistorian ensimmäinen vaali. Kaikkineen viisitoista henkeä oli ilmoittanut alustavasta kiinnostuksesta ja puheenjohtajan valinnan jälkeen ehdokkuuden vahvistaneita kandidaatteja oli 12 henkilöä. Kokous päätti hallituksen kokoonpanoksi puheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista ja kaksi varajäsentä. Äänestyksen tuloksena hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi Minna Takala, Hannele Kerola, Timi Wahalahti, Aapo Lappalainen, Pasi Haapakorva, Erika Weckström, Tuomo Pollari ja Minna Sirkiä sekä varajäseniksi Samuli Huusko ja Kaisa Aro.

Raimo Muurinen

raimo.muurinen@pyoraliitto.fi Osallisuusasiantuntija. Demokratian kehittämisen ja avoimen yhteiskunnan ystävä. Yhteiskuntatieteiden maisteri (politiikan tutkimus) Tampereen yliopistosta.

Tule mukaan!

Liittymällä Pyöräliittoon olet mukana edistämässä pyöräilyn erottamista jalankulusta, hyvää reittien talvikunnossapitoa, turvallisia kouluteitä, ihmisten kannustamista pyörän selkään ja pyöräliikenteen huomioimista lainsäädännössä.

Pyöräliitto tavoittelee 30 % nousua pyöräilyn kulkutapaosuudessa vuosien 2018-2025 välillä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme tukeasi

Liity joukkoon iloiseen!

Back to top