Blogi

← Takaisin

Pyöräliitto on käynnistämässä Seniorit satulaan -hankketta

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on tänään julkaissut avustusehdotuksensa sosiaali- ja terveysministeriölle. Yksi ehdotettu avustuksen saaja on Pyöräliitto ja sen uusi Seniorit satulaan – Puhtia pyöräilystä -hanke. Hankkeelle ehdotetaan noin 100 000 euroa vuodessa vuosiksi 2022-2024.

Kolmivuotisella hankkeella parannetaan yli 50 –vuotiaiden pyöräilyturvallisuutta ja yhteisöllisyyttä pyöräpajatoiminnalla yhteistyössä eläkeläisjärjestöjen kanssa. Hankkeen lopputuotteena syntyy toimintamalli, jonka turvin Seniorit Satulaan –toiminnan voi käynnistää matalalla kynnyksellä. Pyöräliiton kumppaneina hankkeessa ovat Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Suomen pyöräilynohjaajat ry sekä Pyöräliiton jäsenjärjestöt.

Ikääneet pyöräilevät vähän

Ikääntyneillä pyöräilijöillä riski loukkaantua liikenteessä on korkeampi muuhun väestöön verrattuna. Tilastokeskuksen (2021) julkaisemien liikenneonnettomuustilastojen mukaan keskimäärin 22 pyöräilijää kuolee ja 620 loukkaantuu vuosittain. Kaikista kuolleista pyöräilijöistä puolet oli yli 64-vuotiaita.
Pyöräliiton ja Pyöräilykuntien verkoston teettämän Pyöräilykansa suomalaiset – kyselytutkimuksen (2018) mukaan 50-64 –vuotaista 26% (N=258) ja 65-79 –vuotiaista 40% (N=207) ei pyöräile lainkaan, vaikka pyöräily on erinomaista terveys- ja kuntoliikuntaa. Pyöräliiton vuonna 2021 tekemän nettikyselyn mukaan 50-64 vuotiaista 18% (N=170) prosenttia kokee pyöräilyn vaarallisena.

Pyöräily haastaa tasapainoa sekä koordinaatiota sekä pitää yllä ja kehittää hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä, alaraajojen lihaskuntoa ja nivelten liikkuvuutta. Näiden parantaminen tukee pyöräilyturvallisuutta ja muutenkin ikääntyvien toimintakykyä. Siksi olisi hyvä, että ikääntyneet pyöräilisivät, mutta turvallisuudestaan huolehtien.

Hanke käynnistyy alkuvuonna

Hankkeen varsinainen toiminta käynnistynee helmikuussa kun lopulliset Sosiaali- ja terveysministeriön rahoituspäätökset ovat tulleet ja hankkeen projektityöntekijä pääsee aloittamaan.

Matti Koistinen

Pyöräliiton toiminnanjohtaja, joka polkee lähinnä taitto- ja tavarapyörillä. Liikkuu yli 40000 km vuodessa kaikenlaisilla liikennevälineillä Suomessa.

Tule mukaan!

Liittymällä Pyöräliittoon olet mukana edistämässä pyöräilyn erottamista jalankulusta, hyvää reittien talvikunnossapitoa, turvallisia kouluteitä, ihmisten kannustamista pyörän selkään ja pyöräliikenteen huomioimista lainsäädännössä.

Pyöräliitto tavoittelee 30 % nousua pyöräilyn kulkutapaosuudessa vuosien 2018-2025 välillä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme tukeasi

Liity joukkoon iloiseen!

Back to top