Blogi

← Takaisin

Romutuspalkkiolla saa kohta hankittua sähköpyörän

Eduskunnassa on paraikaa käsittelyssä hallituksen esitys määräaikaiseksi laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 seitsemänteen lisätalousarvioesitykseen. Lain pitäisi tulla voimaan 1.12.2020 ja olla voimassa 31.3.2022 saakka.

Lain ajatuksena on tukea pandemia-aikana vaikeuksissa olevaa autoalaa ja samalla uudistaa vanhenemaan päässyttä autokantaa. Romutuspalkkiota on maksettu aiemminkin, mutta tässä hallituksen esityksessä on uutena mahdollisuus saada 1000 € romutuspalkkio sähköavusteisen pyörän hankintaan.

Romutuspalkkioon on budjetoitu 8 miljoonaa euroa, mikä ei ole kovin paljon. Kannattaa siis ryhtyä toimeen jos palkkion hyödyntäminen on mielessä, sillä määräraha voi hyvin loppua kesken.

Edellytykset palkkion saamiselle:

  • romutetun auton on täytynyt olla liikennekäytössä kalenterivuoden aikana ja välittömästi ennen romuttamista,
  • romutetun auton on täytynyt olla rekisteröity vuonna 2010 tai aikaisemmin,
  • romuttaminen on tapahtunut aikaisintaan 1.12.2020 ja viimeistään 31.12.2021, ja
  • palkkion hakijan täytyy olla ollut liikenneasioiden rekisterissä yhtäjaksoisesti 12 kuukautta merkittynä auton omistajaksi tai haltijaksi.

Jos edellytykset täyttyvät, hakemuksen romutuspalkkion saamiseksi voi toimittaa Liikenne- ja viestintävirastolle. Hakemukseen on liitettävä yksilöity selvitys hankitusta sähköavusteisesta pyörästä sekä jäljennös romutustodistuksesta. Hakemus on toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolle viimeistään 31.12.2021. Mutta kuten todettua, kannattaa olla liikkeellä aiemmin kuin myöhemmin. Liikenne- ja viestintävirasto tiedottanee lain voimaantultua siitä miten hakemuksen voi tehdä.

Tule mukaan!

Liittymällä Pyöräliittoon olet mukana edistämässä pyöräilyn erottamista jalankulusta, hyvää reittien talvikunnossapitoa, turvallisia kouluteitä, ihmisten kannustamista pyörän selkään ja pyöräliikenteen huomioimista lainsäädännössä.

Pyöräliitto tavoittelee 30 % nousua pyöräilyn kulkutapaosuudessa vuosien 2018-2025 välillä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme tukeasi

Liity joukkoon iloiseen!

Back to top