Ajankohtaiset

← Takaisin

Tutustu Pyöräliiton hallitusehdokkaisiin

Pyöräliiton liittokokous 2023 pidetään Joensuussa lauantaina 23.9. Liittokokouksen perinteinen tunnelman sähköistäjä ovat tulevan vuoden hallituksen jäsenten valinnat.

Voit ilmoittautua ehdolle hallitukseen tällä lomakkeella.

 

18.9. mennessä ehdolle asettautuneet

 

Minna Sirkiä – ehdolla puheenjohtajaksi ja hallitukseen

Miksi haet hallitukseen? 

Haluan omalla panoksellani päästä kehittämään hyvää pyöräliikennettä. Omaa sydäntä lähellä ovat myös liikenneturvallisuus, hyvä ja toimiva infra sekä kestävät liikkumismuodot.

Millaista kokemusta sinulla on ja miten voisit hyödyntää tätä Pyöräliiton hallitustyössä?

Olen koulutuksiltani sosionomi, terveydenhoitaja sekä liikenneinsinööri AMK. Syksyllä -23 aloitan myös YAMK-opinnot työn ohessa, pääteemana tulevaisuuden liikennejärjestelmät. Tällä hetkellä työskentelen ratasuunnittelijana. Vaikka työni on suurelta osin rautateiden parissa tehtävää suunnittelutyötä, niin pääsen edistämään myös pyöräliikenteen olosuhteita sekä suunnittelemaan esteetöntä ympäristöä.

Aiemmat koulutukseni ja työkokemukseni sote-alalta antavat paljon eväitä myös muun muassa erityisryhmien liikkumisen huomioimisessa. 

Olen neljän lapsen äiti, jonka vanhemmat lapset alkavat ottamaan vähitellen maailmaa haltuunsa ilman jatkuvaa äidin valvovaa silmäparia. Ympäröivän infran turvallisuus sekä liikennekasvatus onkin aiheena sydäntä lähellä ja haluan päästä edistämään näiden toteutumista. Toiveena on, että erilaiset ihmiset pystyvät toimimaan ja liikkumaan ympäristössään turvallisesti ja pääsemään ehjänä perille omaan määränpäähänsä.

Olen ollut Pyöräliiton hallituksessa v. 2023 ja tarvittaessa olen käytettävissä myös tulevan vuoden hallituksessa.

Mitä haluaisit tehdä hallituksessa. Mikä olisi sinulle tärkeää Pyöräliiton toiminnassa?

Jos minut valitaan hallitukseen, pyrin edelleen edistämään Pyöräliiton tavoitteita ja antamaan oman työpanokseni tehtäviin kuten tähänkin asti. Toki aikaa tulevana vuotena minulla olisi vähemmän käytettävissä kuin tänä vuonna opintojen takia, mutta hyvällä aikatauluttamisella ja kotiväen tiimityöllä moni haastavakin juttu on ollut yllättävän helposti järjestettävissä :)

 

Miika Norro – ehdolla hallitukseen

Turun Polkupyöräilijät ry

Miksi haet hallitukseen? 

Haluan vaikuttaa erityisesti pyöräliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden puolesta. Olen kahden lapsen isä ja haluaisin olla rakentamassa turvallisempaa, viihtyisämpää, terveellisempää ja kauniimpaa kaupunkiympäristöä lapsilleni ja kaikille suomalaisille lapsille. Koen tärkeäksi, että turvallinen ja itsenäinen koulutie ja harrastuksiin kulkeminen ovat erittäin tärkeitä teemoja ja yhteiskunnassa laajasti arvokkaina pidettyjä asioita.

Millaista kokemusta sinulla on ja miten voisit hyödyntää tätä Pyöräliiton hallitustyössä?

Työskentelen Suomen Punaisessa Ristissä Varsinais-Suomen piiritoimistossa. Järjestökentän haasteet ja mahdollisuudet ovat minulle tätä kautta tuttuja. Ymmärrän myös hyvin vapaaehtoisuuteen perustuvan järjestön toiminnan erityispiirteitä. 

Mitä haluaisit tehdä hallituksessa. Mikä olisi sinulle tärkeää Pyöräliiton toiminnassa?

Minulle erityisen tärkeää on vaikuttaa lapsille turvallisemman liikenteen puolesta, mikä minulle tarkoittaa parempaa kaupunkisuunnittelua ja autojen määrän vähentämistä. On tärkeää luoda lapsille hyvää, terveellistä ja turvallista ympäristöä, joka kannustaisi liikkumaan pyörällä kaikki arkinatkat. Toinen minulle tärkeä teema on vapaaehtoisuuden vahvistaminen, vapaaehtoisten tukeminen, vapaaehtoisena toimimisen helpottaminen ja edistäminen.

 

Hannele Kerola – ehdolla hallitukseen

Helsingin seudun pyöräilijät ry 

Miksi haet hallitukseen? 

Haluan jatkaa hallituksessa ja edistää siten pyöräilyn mahdollisuuksia.

Millaista kokemusta sinulla on ja miten voisit hyödyntää tätä Pyöräliiton hallitustyössä?

Olen ollut Pyöräliiton ja Hepon hallituksessa vuonna 2023. Pyöräilyn edistäminen on pitkäjänteistä työtä ja haluan jatkaa sitä. Tunnen hyvin valtion ja kuntien taloutta sekä lainsäädäntöä. Näihin vaikuttamisessa voin tuoda lisäarvoa hallituksessa.

Mitä haluaisit tehdä hallituksessa. Mikä olisi sinulle tärkeää Pyöräliiton toiminnassa?

Vaikuttamistyö on minusta tärkeä alue, johon osallistun mielelläni.

 

Silja Ranta – ehdolla hallitukseen

Miksi haet hallitukseen? 

Pyöräily on minulle rakas harrastus ja arvojeni mukainen liikkumismuoto, jossa näen valtavan tulevaisuuden potentiaalin. Ylipäätään liikunta ja sen edistäminen saavat sydämeni sykkimään ja silmäni loistamaan. Hallituksen jäsenenä minulla olisi mahdollisuus vaikuttaa minulle tärkeisiin asioihin.

Millaista kokemusta sinulla on ja miten voisit hyödyntää tätä Pyöräliiton hallitustyössä?

Työssäni valtakunnallisen liikuntajärjestön (Palloliitto) seurakehittäjänä minulla on laaja kokemus yhdistystoiminnan kehittämisestä ja strategisesta johtamisesta. Työni keskeinen tavoite on harrastajamäärien kasvu ja ruohonjuuritoiminnan arvostuksen lisääminen, joissa olemme saavuttaneet hyviä tuloksia. Lisäksi minulla on osaamista sidosryhmäviestinnästä ja sen kehittämisestä. Toimin myös vapaaehtoisten johtamisen kouluttajana ja kehittäjänä. Uskon, että ammattitaidostani olisi hyötyä Pyöräliiton strategian edistämisessä.

Mitä haluaisit tehdä hallituksessa. Mikä olisi sinulle tärkeää Pyöräliiton toiminnassa?

Haluaisin edistää strategian toteutumista ja päästä käyttämään omaa osaamistani ja motivaatiotani tavoitteiden saavuttamiseksi. Samalla minulle on tärkeää, että ilmapiiri Pyöräliitossa on positiivinen ja avoin.

 

Samuli Huusko – ehdolla hallitukseen ja varapuheenjohtajaksi

Miksi haet hallitukseen? 

Haluan tuoda nuoren näkökulman pyöräilyn edistämiseen. Pyöräilen itse aktiivisesti urheilijana juoksun rinnalla. Helsingissä asuessani pääsin kokemaan arkipyöräilijän näkökulman mitä maantiepyörän selästä ei havaitse. Nyt Vaasassa Kävelyn ja Pyöräilyn Projekti-insinöörinä voin itse vaikuttaa miten pyöräilyä edistetään vaikuttamisen keinoilla ja infran ratkaisuilla. Haluaisin nähdä yhä enemmän pyöräilijöitä ja kävelijöitä liikenteessä, ei vain Vaasassa mutta valtakunnallisesti. 

Millaista kokemusta sinulla on ja miten voisit hyödyntää tätä Pyöräliiton hallitustyössä?

Olen ollut Vaasan kaupungilla Kävelyn ja Pyöräilyn Projekti-insinöörinä vajaan vuoden. Valmistuin maankäytön ja liikennetekniikan diplomi-insinööri Aalto yliopistosta marraskuussa 2022. Opintojen aikana työskentelin yhden kesän Helsingin kaupungilla liikennesuunnittelussa, jossa pääsin liikennesuunnittelijan näkökulmasta suunnittelemaan pyöräväyliä. Liikun suurimmaksi osaksi pyörällä ja näenkin sen edistämisen olevan enemmän kansanterveyden tason nostoa ja täten kustannusten säästöä. Haluan parantaa pyöräilyn olosuhteita ja valtakunnallisia linjauksia sekä tarjota muille saman nautinnon minkä itse koen pyöräillessäni. 

Mitä haluaisit tehdä hallituksessa. Mikä olisi sinulle tärkeää Pyöräliiton toiminnassa?

En halua rajoittaa mihinkään vaan yleisesti edistää pyöräilyä ja brändätä sitä, jotta pienilläkin paikkakunnilla ihmiset alkaisivat pyöräilemään. Kiinnostukseni talouteen kannustaa jatkamaan hallituksessa nykyisiä talouteen liittyen tehtävien hoitoa. Tietysti nyt kun on kokemusta pyöräilyn edistämisestä Vaasassa ja talvikunnossapidon suunnittelusta, haluaisin tuoda tietoisuuteen, kuinka kriittisessä asemassa hyväkuntoinen infra ja katkeamattomat yhteydet ovat talvikunnossapidon kannalta sekä ympärivuotisen korkealuokkaisen laatutason saavuttaminen, jotta ihmiset alkaisivat pyöräilemään ympärivuotisesti. Yksi minkä edistäminen kiinnostaisi olisi pyörämatkailu ja sen tuominen kuntien/kaupungin tietoisuuteen, jotta kotimaan matkailun rinnalla otettaisiin auton sijasta pyörä. Olenkin tätä edistänyt Vaasassa luomalla muun muassa pyöräilyreittejä ja kartoittamalla palveluita yhdessä Visit Vaasan kanssa. 

 

Tule mukaan!

Liittymällä Pyöräliittoon olet mukana edistämässä pyöräilyn erottamista jalankulusta, hyvää reittien talvikunnossapitoa, turvallisia kouluteitä, ihmisten kannustamista pyörän selkään ja pyöräliikenteen huomioimista lainsäädännössä.

Pyöräliitto tavoittelee 30 % nousua pyöräilyn kulkutapaosuudessa vuosien 2018-2025 välillä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme tukeasi

Liity joukkoon iloiseen!

Back to top