Liittokokous 2023

Liittokokous järjestetään Joensuussa 23.9. klo 16

Pyöräliiton hallitus kutsuu koolle liittokokouksen, joka järjestetään 23.9. klo 16.00 Sokos Hotel Kimmelissä Joensuussa (Itäranta 1, 80100 Joensuu). Kokous on tarkoitettu Pyöräliiton henkilöjäsenille ja jäsenjärjestöjen äänivaltaisille edustajille.

Kokouksen mahdolliset äänestykset järjestään sähköisesti, jota varten osallistujalla tulee olla oma tietokone tai kännykkä. Linkit äänestykseen lähetetään ennalta ilmoitettuun sähköpostiin.

Kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä Google Meetillä ja myös äänestää etänä SignSpace -palvelun kautta.

Ilmoittautuminen ja äänivaltaisuus

Jäsenjärjestöjen edustajat

Äänivaltaiset kokousedustajat on ilmoitettava Pyöräliiton toiminnanjohtajalle viimeistään 17.9.2023. Ilmoittaminen tulee tapahtua jäsenjärjestön puheenjohtajan sähköpostista osoitteeseen pyoraliitto@pyoraliitto.fi. Mukaan tulee liittää edustajan sähköpostiosoite.

Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava kunkin kokousedustajan äänimäärä. Äänioikeuden edellytys on jäsenmaksun maksaminen ajallaan

Pyöräliiton suorat henkilöjäsenet

Pyöräliiton suorien henkilöjäsenien tulee ilmoittautua ennalta tällä lomakkeella, jos haluavat käyttää äänioikeuttaan. Varsinaisella henkilöjäsenellä on yksi (1) ääni. Henkilöjäsen ei voi valtuuttaa valtakirjalla toista henkilöä edustamaan itseään.

Jäsenjärjestöjen äänimäärät

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty yhdistys voi lähettää kokoukseen jäsenmääränsä perusteella äänivaltaisia edustajia seuraavasti:
– jäsenmäärä enintään 100 – 1 edustaja (Joensuun polkijat ry, Keski-Uudenmaan polkijat ry, Prologi ry, Tawast Cycling Club ry, Porin polkupyöräilijät ry, Kuopion polkijat ry)
– yli 100 mutta enintään 300 – 2 edustajaa (Turun polkupyöräilijät ry, Oulun polkupyöräilijät ry, Lappeenrannan Pyöräilijät ry)
– yli 300 mutta enintään 600 – 3 edustajaa (Tampereen polkupyöräilijät ry)
– yli 600 mutta enintään 1000 – 4 edustajaa (Jyväskylän pyöräilyseura ry)
– yli 1000 mutta enintään 2000 – 5 edustajaa (Helsingin seudun pyöräilijät ry)
– jäsenmäärä yli 2000 – 6 edustajaa

Läsnä olevalla jäsenjärjestön äänivaltaisella edustajalla on viisikymmentä (50) ääntä. Jäsenjärjestö voi valtuuttaa enimmäisedustajamääräänsä pienemmän määrän edustajia edustamaan koko äänimääräänsä, kuitenkin siten, että yhdellä edustajalla on korkeintaan kaksisataa (200) ääntä. Yhden edustajan äänimäärän tulee aina olla jaollinen viidelläkymmenellä (50). Edustaja ei voi edustaa kuin yhtä jäsenjärjestöä.

Kokousmateriaalit

Ilmoittaudu ehdolle hallitukseen

Liittokokous valitsee myös vuoden 2024 hallituksen. Hallitustyössä pääsee vaikuttamaan Pyöräliiton toimintaan käytännönläheisesti. Hallitus pitää noin kerran kuukaudessa etäkokouksen, jonka lisäksi hallituksen jäsenenä voi myös tehdä vapaaehtoisia tehtäviä Pyöräliiton hyväksi, kuten edustaa eri tilaisuuksissa, ottaa kantaa pyöräliikenteeseen liittyviin aiheisiin, kirjoittaa blogeja tai valmistella lausuntoja.

Hallitustyössä pääsee näkemään aitiopaikalta pyöräilynedistämistä Suomessa. Hallitukseen toivotaan ihmisiä erilaisista taustoista ja eri puolilta Suomea.

Ilmoittaudu ehdolle hallitukseen tällä lomakkeella.

Tule mukaan!

Liittymällä Pyöräliittoon olet mukana edistämässä pyöräilyn erottamista jalankulusta, hyvää reittien talvikunnossapitoa, turvallisia kouluteitä, ihmisten kannustamista pyörän selkään ja pyöräliikenteen huomioimista lainsäädännössä.

Pyöräliitto tavoittelee 30 % nousua pyöräilyn kulkutapaosuudessa vuosien 2018-2025 välillä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme tukeasi

Liity joukkoon iloiseen!

Back to top