Väistämissäännöt ja kääntyminen

Noudata risteyksissä erityistä varovaisuutta ja varmista, että muut liikkujat ovat huomanneet sinut.

Ajoradalla tai pyöräteiden risteyksessä

 • Väistä oikealta tulevaa liikennettä ja jalankulkijoita.
 • Huomaa liikennemerkit: sinun pitää väistää, jos tulet kärkikolmion tai stop-merkin takaa risteykseen.

Kääntyminen

 • Ryhmity kaistan reunaan, kun käännyt. Kun käännyt vasemmalle, valitse vasemmanpuoleisin kaista. Kun käännyt oikealle, valitse oikeanpuoleisin kaista.
 • Näytä kädellä aina suuntamerkki, kun käännyt – myös pyöräteiden risteyksessä!

Kääntyessäsi väistä:

 • Risteävää tietä tai piennarta ylittävää jalankulkijaa, polkupyöräilijää ja mopoilijaa
 • Vasemmalle käännyttäessä myös vastaantulevaa liikennettä

Kun poistut liikenneympyrästä ajoradalla ajaen väistä:

 • Tietä ylittävää jalankulkijaa, polkupyöräilijää ja mopoilijaa.

Pyörätien jatkeella (eli pyörätien ja ajoradan risteyksessä)

 • Autoilijalla on väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella.
 • Risteävän tien käyttäjille asennetaan väistämisvelvollisuudesta kertovat liikennemerkit (useimmiten nk. kärkikolmio) kesään 2023 mennessä.
 • HUOM! Noudata erityistä varovaisuutta siirtymäkauden aikana ja tarkista, onko liikennemerkki jo asennettu. Jos ei ole, sinun pitää väistää.

Suojatiellä

 • Suojatien saat ylittää ajaen, mutta väistämisvelvollisuus riippuu liikennemerkeistä. Suojatie ei anna pyöräilijälle etuajo-oikeutta. Väistä autoilijoita ja muuta liikennettä, jos heille ei ole kolmiota tai stop-merkkiä.
 • Kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävää tietä ylittävää pyöräilijää vaikka pyöräilijä ajaisi suojatiellä.

UUTTA: Pyöräilijän tienylityspaikka

 • Pyöräilijän tienylityspaikka –liikennemerkillä voidaan merkitä korotettu pyörätien jatke tai pyörätien jatke, joka on liikennevalo-ohjatussa risteyksessä.
 • Ajoradalla ajava ajoneuvon kuljettajalla on väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella kulkevaan pyöräilijään nähden.

Ajoneuvolla ajavan (myös pyöräilijän) on väistettävä:

 • Muita tienkäyttäjiä tultaessa tielle pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta, huoltoasemalta, polulta tai vastaavalta vähäiseltä tieltä;
 • Muita tienkäyttäjiä tultaessa ajoradalle jalkakäytävän tai pyörätien ylityksen jälkeen;
 • Jalkakäytävää tai pyörätietä käyttävää jalankulkijaa, pyöräilijää tai mopoilijaa ylitettäessä jalkakäytävää tai pyörätietä;
 • Pihakatua tai kävelykatua käyttäviä tienkäyttäjiä tultaessa pihakadulle tai kävelykadulle taikka ylitettäessä sitä.

Liikennevalot

 • Polkupyöräilijän on ensisijaisesti noudatettava polkupyöräopastimen valoja.
 • Muutoin polkupyöräilijän on noudatettava kulkusuuntansa ajoneuvoliikenteelle tarkoitettuja valoja.
 • Jos polkupyöräopastinta ei ole, on pyörätiellä ajavan pyöräilijän noudatettava jalankulkijaopastimen, tai jos sitä ei ole, ajoneuvoliikenteelle tarkoitettuja valoja.

Tutustu myös muihin sääntöihin

Pyöräilijän paikka tiellä

Väistämissäännöt ja kääntyminen

Pyörän varusteet ja kuormaaminen

Liikennevirhemaksu ja pyörä maksimimitat

Tule mukaan!

Liittymällä Pyöräliittoon olet mukana edistämässä pyöräilyn erottamista jalankulusta, hyvää reittien talvikunnossapitoa, turvallisia kouluteitä, ihmisten kannustamista pyörän selkään ja pyöräliikenteen huomioimista lainsäädännössä.

Pyöräliitto tavoittelee 30 % nousua pyöräilyn kulkutapaosuudessa vuosien 2018-2025 välillä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme tukeasi

Liity joukkoon iloiseen!

Back to top