Blogi

← Takaisin

Mitä Pyöräliitto on saanut tänä vuonna aikaan?

Näin vuoden lopussa on hyvä hetki katsoa hieman taaksepäin tätä vuotta. Vaikka vuosi on ollut hyvin erityinen pandemian vuoksi, monia hyviä asioita on tapahtunut pyöräliikenteen suhteen ja Pyöräliitto on omalta osaltaan ollut myötävaikuttamassa moneen niistä. Pyöräliitto on olemassa pyöräliikenteen edistämiseksi Suomessa. Tämän toteuttamiseksi liitto tekee vaikutustyötä ja kampanjoita, järjestää tapahtumia ja koulutuksia, tiedottaa pyöräliikenteen kehityksestä sekä toimii yhdyssiteenä pyöräliikenteen kehittämisestä kiinnostuneille.

Vaikutustyö

Pyöräliitto on ollut vaikuttamassa siihen että valtion rahoitus kuntien pyöräilyn ja kävelyn investoinneille on ennätystasolla. Liikennevirasto Traficom jakaa tänä vuonna yhteensä 31,5 miljoonaa euroa tähän tarkoitukseen. Näillä rahoilla tehdään juuri niitä investointeja, jotka tekevät pyöräliikenteestä sujuvampaa ja turvallisempaa. Ensi vuodelle vastaavaa rahoitusta on luvassa hieman vähemmän, 28,5 miljoonaa, mutta tavoitteenamme on että rahoitus säilyy vähintään samalla tasolla kuin tänä vuonna.

Tämän vuoden kesäkuussa tuli voimaan uusi tieliikennelaki, jossa on monia hyviä asioita pyöräliikenteen kannalta. Lakia on myös tänä vuonna jo korjattukin pariin otteeseen. Pyöräliitto on vaikuttanut sekä lain valmisteluun että korjauspaketteihin ja on monien lain hyvien muutosten takana. Pyöräliiton Traficomin rahoituksella toteuttamaan pyöräilijän liikennesäännöt -pakettiin voi tutustua tästä.

Pyöräliiton tavoite saada Suomeen työsuhdepyörän verovapaus toteutuu ensi vuoden alusta. 1200 € tuloverovapaus on nostanut kiinnostuksen työsuhdepyörää kohtaan uusiin sfääreihin. 14.12.2020 uutisoitiin Vapaus.io:n kyselystä, jossa yli puolet vastaajista sanoi olevansa kiinnostunut työsuhdepyörän hankinnasta. Tämä sama kiinnostus on näkynyt täällä meilläkin runsaina tiedusteluina aiheeseen liittyen. Työsuhdepyöräetu nostanee erityisesti sähköpyörien kysyntää merkittävästi. Kannattaa tutustua myös blogiimme työsuhdepyöräedusta.

Pyöräilyn suosion noususta tänä vuonna kertoo varastonsa tyhjäksi myyneiden pyöräliikkeiden lisäksi sekin, että nyt on ensimmäistä kertaa mahdollista käyttää auton romutuspalkkio sähköpyörän hankintaan. Olemme suhtautuneet romutuspalkkioon vähän penseästi, sillä se on tukimuotona tehoton ilmaston kannalta. Olemme kuitenkin vaikuttaneet siihen että sähköpyörät tulivat osaksi romutuspalkkiopakettia. 16.12. uutisoitiin että romutuspalkkiota käytetään erityisesti sähköpyörän hankintaan. Voi siis olla että romutuspalkkio osoittautuukin erityisen hyväksi ilmaston kannalta. Joka tapauksessa jokainen auton ratista pyöräilemään siirtynyt suomalainen on hyvästä ilmastolle, liikenneturvallisuudelle ja kansanterveydelle.

Kevytautolaki kaatui tänä vuonna, mikä oli suurelta osin Pyöräliiton ansiota. Jatkamme vaikuttamistyötä tämän asian tiimoilta, sillä Suomen hallitus haluaa muuttaa ajokorttidirektiiviä, jotta kevytautot olisivat kuitenkin mahdollisia.

Pyöräliitto on tänä vuonna myös osallistunut mm. valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, fossiilittoman liikenteen tiekartan ja liikenneturvallisuusstrategian laadintaan. Näiden lopputulokset ovat vielä suurelta osin näkemättä, vaikka fossiilittoman liikenteen raportti jo julkaistiinkin. Sen vaikuttavuus selviää vasta hallituksen tehdessä päätöksiä mm. liikenteen verotuksesta. Tänä vuonna on myös pyritty vaikuttamaan siihen, että EU:n elvytyspaketin rahoituksella voitaisiin edistää pyöräliikennettä.

Muuta toimintaa

Tänä vuonna on lisäksi koulutettu Pyöräliiton jäsenjärjestöjä talvipäivien yhteydessä, valittu vuoden pyörä, järjestetty Pyöräilytalvi-kampanja, jossa jaettiin 3000 pyöränvaloa, viestitty uudesta tieliikennelaista ja monesta muusta pyöräliikenteeseen liittyvästä asiasta, järjestetty erittäin hyvin mennyt Velofinland-seminaari etänä, koulutettu monia uusia pyöräilijöitä Maahanmuuttajat pyörille -hankkeessa ja jaettu tietoja ihmiskontakteja välttävistä pyörähuolloista.

Viime vuoden lopun vaikutustyö antoi meille tänä vuonna toimintansa aloittaneen Pyörämatkailukeskuksen, joka on Pyöräliiton ja Pyöräilykuntien verkoston yhteinen hanke pyörämatkailun edistämiseksi Suomessa. Pyörämatkailussa on suuri, valtaosaltaan hyödyntämätön potentiaali. Pyörämatkailukeskuksen aloitus on mennyt toimintaa käynnistäessä ja verkostoja luodessa. Pyörämatkailijoiden saamiseksi tien päälle pitää mm. rakentaa ja merkitä reittejä, edistää palveluntarjoajien verkostoitumista keskenään ja koota yhteen paikkaan tietoa palveluista. Menestyksekkäästä pyörämatkailuhankkeesta käy esimerkiksi Puumalan saaristoreitti. Toivottavasti näitä tulee paljon lisää Pyörämatkailukeskuksen ansiosta!

 

Jos haluat tukea toimintaamme, liity jäseneksi tai lahjoita meille. Jäsenmaksut ja lahjoitukset ovat meille tärkeitä tulonlähteitä.

Tule mukaan!

Liittymällä Pyöräliittoon olet mukana edistämässä pyöräilyn erottamista jalankulusta, hyvää reittien talvikunnossapitoa, turvallisia kouluteitä, ihmisten kannustamista pyörän selkään ja pyöräliikenteen huomioimista lainsäädännössä.

Pyöräliitto tavoittelee 30 % nousua pyöräilyn kulkutapaosuudessa vuosien 2018-2025 välillä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme tukeasi

Liity joukkoon iloiseen!

Back to top